Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Brunbenet Jordløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-6 mm (i følge danbiller.dk 5,3-6,7 mm). Kroppen er sort. Følehornene er brunlige med rødbrun rod. Benene er rødbrune eller brunlige.

Pronotum er bredere end langt, med bagtil kort og svagt indbuede sider samt skarpt retvinklede baghjørner. Rodgruberne er ret fint punkterede (finere end hos den nærtstående P. strenuus), udadtil uden tydelig længdekøl.

Dækvingernes striber bliver finere mod spidsen, de 4 inderste striber er ret kraftige og ret tydeligt punkterede. Scutellarstribe (dvs. en forkortet stribe fortil ved scutellum mellem 1. og 2. dækvingestribe) er til stede. 3. stribemellemrum har højst nogle fine indstukne punkter.

Forbrystets sider er noget matte og ikke tydeligt punkterede (se her: www.fugleognatur.dk/gallery... ). Bugens sider er ikke tydeligt punkterede. 1.-3. følehornsled er ubehårede.

Foto af arten i høj kvalitet (klik op i stort): danbiller.dk/beetle/7252

Brunbenet Jordløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Rødbenet Jordløber (Pterostichus strenuus) ligner rigtig meget. Den adskilles ved at forbrystets sider af blankere med tydelig punktur (se billede nr. 2 her: www.thewcg.org.uk...0122 ). Derudover er pronotumformen lidt anderledes, da siderne bagtil er tydeligere indbuede. Benene er normalt lidt lysere. Den er gennemsnitligt større end diligens og bliver aldrig under 5,8 mm. Foto i høj kvalitet: danbiller.dk/beetle/7264

Den meget sjældne Lille Flad Jordløber (Pterostichus longicollis) har mere tydeligt indbuede pronotumsider bagtil og mangler scutallarstribe. Derudover er kroppen brunlig og følehornene lysere. Foto: danbiller.dk/beetle/7254

Liden Jordløber (Pterostichus minor) adskilles ved at pronotums rodgruber udadtil er begrænset af en tydelig længdekøl nær sideranden. Derudover er pronotums siderand kun meget svagt og utydeligt indbuet bagtil. Den i øvrigt noget større (6,7-7,7 mm). Foto: danbiller.dk/beetle/7258

Bronzejordløber (Pterostichus oblongopunctatus) adskilles let ved oversidens bronzeskær og tydelige gruber i dækvingernes 3. stribemellemrum. Derudover er den meget større (mindst 9,6 mm) og lårene er normalt sorte. Foto: danbiller.dk/beetle/7261

Udbredelse

: Arten er meget almindelig og kendt fra alle dele af landet.
Brunbenet Jordløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt, i vinterhalvåret f.eks. overvintrende i løv eller mos. Findes også ofte i opskyl efter højvande ved åer, strandenge osv.

Tidsmæssig fordeling

af Brunbenet Jordløber baseret på Naturbasens observationer:
Brunbenet Jordløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brunbenet Jordløber - månedlig fordeling

Biologi

: Findes på mere eller mindre fugtig, gerne skygget bund. Den overvintrer som voksen.

Levested

: Løvskove, enge, moser, sø- og åbredder mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Danbiller.dk:

danbiller.dk/beetle/7252

De senest indberettede arter i Naturbasen: