Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Lene Christensen
    Foto: Lene Christensen
  • Fotograf: Lene Christensen
    Foto: Lene Christensen

Atlas

: Sølvstribet Skjoldbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-6 mm. Skjoldbillerne (Cassidinae) er kendetegnet ved den ret flade og ovale form samt ved at hovedet, når dyret betragtes oppefra, er gemt under pronotum og derfor ikke synligt. C. nobilis er let kendelig ved de smalle længdebånd nær dækvingesømmen i 2. stribemellemrum, i kontrast med den ellers brunlige eller gullige krop.

Følehornene er brungule med mørkere spids. Benene er brungule, lårenes inderste halvdel sorte.. Pronotum er mat og har meget fin punktur samt afrundede baghjørner. Dækvingernes sider er ret stejlt nedfaldende og skulderhjørnerne i varierende grad kraftigt fremtrukne. Dækvingerne har i øvrigt regelmæssige punktrækker, længdebåndet i 2. stribemellemrum har metallisk guld- eller sølvagtigt skær.

Sølvstribet Skjoldbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Oversidens farve varierer en del. Benene kan sjældent være overvejende sorte.

Forveksling

: Med de to smalle guld- eller sølvagtige længdebånd nær dækvingesømmen er den svær at forveksle med andre arter. Cassida vittata har også to længdebånd på dækvingerne, men de er væsentligt bredere og grønne. Desuden har den svagt skinnende pronotum der typisk er grønt i den bagerste halvdel.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele, men er ikke helt almindelig. Flest fund i de østlige egne.
Sølvstribet Skjoldbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-september, men de overvintrende dyr findes ofte i stormopskyl i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Sølvstribet Skjoldbille baseret på Naturbasens observationer:
Sølvstribet Skjoldbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sølvstribet Skjoldbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på diverse planter af Nellike- og Salturtfamilien, heriblandt Spergel, Strandarve, Limurt, Hvidmelet gåsefod m.fl. Arten lever af plantens blade. Overvintrer som voksen, blandt andet i mos.

Levested

: Ofte på sandbund, især langs strande.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

coleoptera.org.uk:

www.coleoptera.org.uk...cassida-nobilis

De senest indberettede arter i Naturbasen: