Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Bo  Valeur
    Foto: Bo Valeur
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Atlas

: Birkebladruller overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Kropslængde ca. 3-5 mm. Ser man en sort og skindende snudebille med stærkt opspilede metafemora (de bagerste lår), kan man bide spids på, at det er en han af birkebladrulleren. Foruden kendes arten på følgende: Hele kroppen er sort og skinnende. Antennerne er uknæede; bøjer ikke i ledet mellem skaftet (første antenneled) og svøbet (de efterfølgende led). Rostrum (snuden) er næsten lige set fra siden, omtrent så lang som hovedet - lidt længere hos hunnerne - og apikalt lidt bredere. Scutellum sort og trekant- til trapezformet, samt elytra (dækvinger) ca. 1.4 gange så lang som bred med tydelige punktstriber.
Birkebladruller
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Variation

: Variationen er ikke stor i arten. Kun hannerne har opspilede metafemora.

Forveksling

: Arten forveksles nemmest med Deporaus mannerheimii. D. mannerheimii har dog et blåt/grønt skær, og bagføddernes første led er længere end andet og tredje tilsammen.

Udbredelse

: Birkebladrullerens udbredelse følger udbredelsen af løvskov. Birkebladrulleren er udbredt til Republikken Karelija, russisk Lapland, Mongoliet, Sibirien samt Europa, og findes i stort set alle provinser i de nordiske lande.
Birkebladruller - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses fra april til juli og i sjældnere tilfælde helt frem til oktober. Der er tydeligt flest indberetninger af arten i maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Birkebladruller baseret på Naturbasens observationer:
Birkebladruller - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Birkebladruller - månedlig fordeling

Biologi

: I efteråret, vinteren og det tidlige forår ligger birkebladrulleren i hi i sin jordhule, men omkring midt på foråret dukker de første op for at fouragere oversiden af unge blade. Først hannerne og et par dage senere hunnerne. Her begynder hannernes kamp for retten til parring. Når en han udfordrer en anden han, vil de begge vende bagdelene mod hinanden. Hannerne nærmer sig hinanden med bagbene ud i luften. Med de opspilede lår griber de om hinandens bagkroppe. Nu gælder det om at vippe modstanderen om på ryggen vinderen må parre sig med hunnen.

Efter befrugtning vil hunnen finde det blad, der skal rulles og indeholde æggene. Æggene er blegt gule og aflange. Der lægges 1-6 af disse pr. bladrulle. Antallet korrelerer med bladrullens størrelse. Hunnen måler bladets størrelse ved at gå op og ned langs bladets midtnerve - lokaliseres primært via apeks tilspidsning i periferien - herefter bestemmer hun, hvor hun vil ligge sit snit. Snittet er altid S-formet, hvilket sikrer det største bladareal (føde til larver) til mindst mulig kraftanstrengelse for hunnen. Samtidig perforerer hun den apikale del af bladet, for at svække bladet, hvilket gør rulningen lettere. Midtnerven bides aldrig helt over, hvilket sikrer at den apikale del af bladet ikke falder til jorden, før bladrullen er kreeret. Bladrullen ender med samme form som et kræmmerhus.

Efter klækning (4.-6. uge) vil larven begynde at spise af de inderste dele af bladrullen, der ikke er udtørret. Når larven skal forpuppe graver den sig ned i et hul i jorden, og først her sker forpupningen. Efter puppestadiet (2 uger) vil den voksne birkebladruller gå i vinterhi i hullet.

Levested

: D. betulae har sit navn efter sine fortrukne planter; Betula sp. (birkearter), men også rødel (Alnus glutinosa), avnbøg (Carpinus betulus) og hassel (Corylus avellena) får jævnligt besøg af arten. Dette betyder at birkebladrullerens levested er løvskove med en stor repræsentation af ovenstående træarter, og helst med en sanddig jord uden for stor fugtighed.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Artintro Deporaus mannerheimii. u.å. Lokaliseret d. 20. maj 2017 på:

www.fugleognatur.dk/artintro...

Artintro Deporaus betulae. u.å. Lokaliseret d. 20 maj 2017 på:

www.fugleognatur.dk/artintro...

Daanje, A. 1964. Über die Ethologie und Blattrolltechnik von Deporaus betulae L. und ein Vergleich mit den anderen blattrollenden Rhynchitinen und Attelabinen (Coleoptera, Attelabinae). Verhandelingen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 61, 3-215.

Gønget, H. 2003. The Nemonychidae, Anthribidae and Attelabidae (Coleoptera) of Northern Europe. Leiden, New York, Köln. Brill. Fauna Entomologica Scandinavica Vol. 38.

Hansen, V. 1918. Biller IV. Snudebiller. København. G.E.C. Gads Forlag. Danmarks Fauna, 22.

Horvth, G. 1989. On the role of the principle of optimal cost in the leaf twist of the birch leaf roller (Deporaus betulae). International Agrophysics, 5, 183-196.

Rapport fra Skov og Landskab. 2010. Skove & plantager 2009. Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Sakurai, K. 1990. Leaf Size Recognition and Evaluation by Some Attelabid Weevils (3) Deporaus Sp.. Behaviour, 115, 348-370.

De senest indberettede arter i Naturbasen: