Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Stor Dovenløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5,5-6,5 mm. Benene og følehornene er rødlige. Forskinnebenene er på ydersiden forsynede med 2 kraftige tænder og en torn i forlængelse af skinnebensspidsen.

Kroppen er smal og langstrakt og kan være helt mørk, eller rødbrunlig med mørkere pronotum og hoved. Pronotum er i den forreste 2/3-del svagt tilsmalnet med næsten rette sider, og er bagtil pludseligt og kraftigt tilsmalnet. Dækvingerne har kraftige længdestriber, som er tydeligt punkterede, 3. stribe har 4 børstepunkter.

Stor Dovenløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Overgaard Nielsen

Forveksling

: Eksemplarer med rødbrunlige dækvinger og mørk forkrop ligner meget den sjældne slægtning, Lille Dovenløber (Clivina collaris). Har man mål på dyret, vil de fleste eksemplarer kunne adskilles på dette, idet Lille dovenløber er 5-5,5 mm. Den har altid mørkere forkrop end dækvinger og dækvingerne har normalt et mørkt parti omkring sømmen, som Stor dovenløber aldrig har.

Desuden kan arter af slægten Dyschirius ligne ved første øjekast, men de har typisk tydeligt metalskær og har mere rundede sider på pronotum og dækvinger.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Stor Dovenløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-september, især maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Dovenløber baseret på Naturbasens observationer:
Stor Dovenløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Dovenløber - månedlig fordeling

Biologi

: Den foretrækker fugtig lerbund uden for høj vegetation. Den kan både leve af dyrisk føde, heriblandt insektlarver, og planteføde. Om dagen ligger den nedgravet i jorden eller gemt under sten. Den yngler i foråret.

Levested

: Haver, parker, enge, overdrev mm. Kan også findes på dyrkede marker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 1

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: