Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Almindelig Ovalløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Billedsammenligning er et afgørende element i artsbestemmelse, især indenfor denne omfattende slægt. Se højkvalitetsfoto her (tryk "Se høj opløsning"): danbiller.dk/beetle/4215 .

Se her for sammenligning med øvrige arter i slægten: danbiller.dk/key/genus/Amara .

Øvrige løbebilleslægter: danbiller.dk...Carabidae .

Længde: 6,2 - 8,8 mm. Kroppen er metallisk grønlig eller bronzefarvet. Følehornenes 3 inderste led, samt roden af 4. led er gullige, den øvrige del af følehornene er sorte. Lårene er sorte, mens skinnebenene er rødbrunlige.

Pronotum er ikke tilsmalnet bagtil. Pronotums rod er næppe synligt punkteret og har en skarp og parallel, lige fure på hver side af midten, lidt under halvvejs mod pronotums side. Den ydre pronotumgrube er hos denne art svag eller helt utydelig. Dækvingernes scutellarstribe er tydelig, og denne har ikke et porepunkt ved roden. Dækvingestriberne er fine og bliver ikke dybere mod spidsen. Forskinnebenenes endespore er simpel (ikke 3. spidset, som det ses på fig. 71 på siden her: www.biodiversitylibrary.org...1up ).

Amara er blandt de sværeste løbebilleslægter at artsbestemme, men Amara aenea kan dog relativt let kendes med lidt øvelse.

Almindelig Ovalløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ferdinand Heiselberg

Forveksling

: Ved første øjekast ligner en lang række Amara-arter. I øvrigt kan den uerfarne entomolog forveksle Amara med andre løbebilleslægter, eksempelvis Poecilus, som dog har meget smallere pronotum og kropsform i det hele taget, kraftigere dækvingestriber, kun gullige 1. og 2. følehornsled mm.

For at adskille arten fra andre Amara-arter kræves det, at billederne er tilstrækkeligt skarpe til at man kan erkende, om hvorvidt scutellarstriben har et porepunkt ved roden eller ej. Nogle af de lignende arter, der let kan adskilles ved tilstedeværelsen af et sådant porepunkt er Amara similata (klik foto op i stort: danbiller.dk/beetle/4246) og Amara plebeja (danbiller.dk/beetle/4243).

Blandt arterne uden porepunkt ved scutellarstribens rod, samt den beskrevne følehornsfarve kan Amara communis og convexior ligne, men de har meget mere spidse og fremtrukne pronotumforhjørner (se eksempelvis: danbiller.dk/beetle/4221 ). Den sjældne Amara nitida ( danbiller.dk/beetle/4241 ) kan også ligne, men den er bredere, og den indre pronotumfure er meget svagere end hos aenea. Derudover bliver dækvingestriberne hos nitida dybere mod spidsen, noget der i øvrigt også gør sig gældende for førnævnte arter.

Generelt har mange Amara-arter meget anderledes formede furer og gruber på pronotums rod. Ofte forekommer også en tydelig ydre grube nær pronotums baghjørne eller side. Udseendet af pronotums rodgruber og -furer er derfor vigtigt at lægge mærke til under artsbestemmelsen

Udbredelse

: Amara aenea er meget almindelig, og fundet i alle dele af landet.
Almindelig Ovalløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten er især aktiv i foråret, men kan findes året rundt. Om vinteren overvejende i mos, opskyl og andre steder der kan udgøre overvintringssteder

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Ovalløber baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Ovalløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Ovalløber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet soleksponeret bund. Det voksne dyr er blandt andet set spise frø fra græs- og kornarter

Levested

: De fleste åbne naturtyper. Også på dyrket jord.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

De senest indberettede arter i Naturbasen: