Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen

Atlas

: Apion astragali overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,2-2,4 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Hele dyret er metallisk grøn eller blågrøn, benene og følehornene dog i mindre grad end kroppen.

Snuden er noget krummet, hos hunnen ca. så lang som hovedet og pronotum til sammen, hos hannen noget kortere. Pronotum har bagtil ved midten en dyb længdefure og er kraftigt og tæt punkteret. Dækvingerne har tydelige punktstriber.

Apion astragali
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Forveksling

: Let kendelig ved den ensfarvede grønmetalliske krop. Apion virens kan dog ligne ved første øjekast, men den har sortgrøn eller sortblå forkrop og normalt tydeligt mere blålige dækvinger. Derudover er pronotum svagere og mere spredt punkteret, og siderne er svagere buede. A. virens lever på kløver.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Vest- og Nordvestjylland. Udbredt men ikke helt almindelig.
Apion astragali - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Apion astragali baseret på Naturbasens observationer:
Apion astragali - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Apion astragali - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på Sød astragel, hvor larven udvikles i blomsterknopperne.

Levested

: Overdrev, skovlysninger, skovbryn og andre lokaliteter hvor værtsplanten forekommer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: