Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Gulbrun Skjoldbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-6 mm. Skjoldbillerne (Cassidinae) er kendetegnet ved den ret flade og ovale form samt ved at hovedet, når dyret betragtes oppefra, er gemt under pronotum og derfor ikke synligt. Gulbrun skjoldbille er kendetegnet ved den normalt ensfarvede brungule krop.

Følehornene er brungule og bliver gradvist mørkere mod spidsen. Benene er ensfarvede gule. Hovedet har gul pande. Pronotum er lidt eller ikke smallere end dækvingerne over skuldrene, og er højst meget fint og utydeligt punkteret, baghjørnerne er afrundede. Dækvingerne har regelmæssige og kraftige punktrækker med tætstillede punkter, stribemellemrummene er som regel smallere end punktrækkerne.

Gulbrun Skjoldbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Variation

: Sjældent kan dækvingerne have enkelte sorte pletter eller være mere brunlige.

Forveksling

: Bør kun kunne forveksles med Plettet skjoldbille (Cassida nebulosa), som adskilles ved at have uregelmæssige og små sorte pletter overalt på dækvingerne, ved det ribbeformet ophøjede 2. stribemellemrum og ved at dækvingernes siderand ved midten er fortykket. I øvrigt har den tydeligt kraftigere punktur på pronotum.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Gulbrun Skjoldbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-september, men da den overvintrer som voksen, kan den findes hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Gulbrun Skjoldbille baseret på Naturbasens observationer:
Gulbrun Skjoldbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulbrun Skjoldbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på arter af Nellikefamilien, især fladstjerner (Stellaria sp.), Spergel og Strandarve.

Levested

: Strande, enge, skovlysninger og andre lokaliteter med forekomst af værtsplanterne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: