Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Erik Nielsen
    Foto: Erik Nielsen
  • Fotograf: Kevin Kuhlmann Clausen
    Foto: Kevin Kuhlmann Clausen
  • Fotograf: Anni Nielsen
    Foto: Anni Nielsen

Atlas

: Stor Langben overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-8,5 mm. Hoved, pronotum, ben og følehorn er metalgrønne eller metalblå, på nær følehornenes inderste led, som normalt er delvist rødlige. Dækvingerne er lyst brungule, sjældent med en svagt mørk skulderplet.

Følehornene er savtakkede fra 5. led og fremefter. Pronotum er tæt og kraftigt punkteret, bagranden er i midten ret stærkt tilbagetrukket. Dækvingerne er ret tæt og kraftigt punkterede.

Stor Langben
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kevin Kuhlmann Clausen

Forveksling

: Kan kun forveksles med Lille Langben (Labidostomis longimana). Den er normalt mindre (3,5-7 mm), har blankere pronotum med mere spredt punktur, især på midten, kun svagt tilbagetrukket pronotumbagrand og normalt en mørk skulderplet.

Desuden er den tilknyttet rundbælg, kløver og andre ærteblomstrede planter og findes derfor ikke de samme steder som Stor langben. Den er kun kendt fra dele af øerne, mens Stor langben kun er kendt fra dele af Jylland.

Udbredelse

: Arten er kun kendt fra Østjylland og Nordjylland. En sjælden art.
Stor Langben - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-juni

Tidsmæssig fordeling

af Stor Langben baseret på Naturbasens observationer:
Stor Langben - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Langben - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever primært på eg, men kan også findes på Hassel og pilearter. Den foretrækker formentlig yngre træer.

Levested

: Heder med opvækst af eg, åbne egeskove mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

books.google.dk/books...

De senest indberettede arter i Naturbasen: