Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Henrik Stenholt
    Foto: Henrik Stenholt
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg

Atlas

: Parabolitobius inclinans overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 7-9,5 mm. Pronotum, dækvingerne, bagkroppens spids og benene er rødgule. Hovedet og bagkroppens øvrige del er sorte. Følehornene er brunlige med rødgul rod og spids.

Følehornene er ret slanke og næppe fortykkede mod spidsen, ingen af leddene er tværbrede. Hovedet har et børstepunkt ved øjnenes inderrand. Pronotum er ikke punkteret. Dækvingerne er tydeligt punkterede og behårede. Rygleddenes punktur er fin.

For et højkvalitetsbillede af arten henvises der til følgende link (klik billedet op i stort):

danbiller.dk/beetle/6929

Parabolitobius inclinans
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Forveksling

: Den ligner Bolitobius castaneus, som den meget ofte forveksles med. B. castaneus kan lettest adskilles ved at mangle dækvingernes punktur og behåring, undtagen i de 3 punktrækker, som arten har på hver dækvinge. Derudover har den kraftigere punktur på rygleddene samt kortere og kraftigere følehorn, med blandt andet tydeligt kortere 4.-6. led. Følehornenes midterste led er normalt sorte, ikke brunlige som hos P. inclinans. Højkvalitetsbillede af arten: danbiller.dk/beetle/4876

Udbredelse

: Arten er udbredt og kendt fra alle landsdele undtagen Nordvestjylland og Bornholm.
Parabolitobius inclinans - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes året rundt. Når de fleste observationer her på siden er fra vinterhalvåret, skyldes det at det er højsæson for mos- og løvkiggeri, da mange insekter her kan findes overvintrende.

Tidsmæssig fordeling

af Parabolitobius inclinans baseret på Naturbasens observationer:
Parabolitobius inclinans - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Parabolitobius inclinans - månedlig fordeling

Biologi

: Arten foretrækker fugtig skovbund, hvor den kan findes i løv og mos.

Levested

: Løvskove, træbevoksede moser og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V, 1952: Danmarks Fauna bind 58, Rovbiller 2. del.

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: