Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Jonas Ravn Jensen
    Foto: Jonas Ravn Jensen
  • Fotograf: Wolle Badura
    Foto: Wolle Badura

Atlas

: Ildrovbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 7-11 mm. Følehornene og benene er rødgule, lårenes rod er dog ofte mørk. Hovedet er sort, mens pronotum er rødgult. Dækvingerne er sorte, hver med en stor gullig skulderplet. Bagkroppen er rødgul med sort spids.

Kroppen er meget kraftig og bred, oversiden er blank. Følehornene er korte og kraftige, mod spidsen udvidede. Hovedet er stort og især hos hannen tydeligt bredere end pronotum, kindbakkerne (kæberne) er lange og kraftige. Pronotum er upunkteret. Dækvingerne er kraftigt punkterede.

Ildrovbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Den eneste rovbille der bare tilnærmelsesvist ligner, er slægtningen Jysk Ildrovbille (Oxyporus maxillosus). Den adskilles let ved at have sort pronotum.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele undtagen Bornholm.
Ildrovbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-august.

Tidsmæssig fordeling

af Ildrovbille baseret på Naturbasens observationer:
Ildrovbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ildrovbille - månedlig fordeling

Biologi

: Både larven og det voksne dyr lever i svampe, især paddehatte. Det voksne dyr flyver gerne rundt i varmt vejr.

Levested

: Primært i skove eller i nærheden af disse.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1951: Danmarks Fauna 57, Rovbiller 1. del.

De senest indberettede arter i Naturbasen: