Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Magnus Lauritsen
    Foto: Magnus Lauritsen
  • Fotograf: Karsten Munk
    Foto: Karsten Munk
  • Fotograf: Mikkel H. Post
    Foto: Mikkel H. Post

Atlas

: Hvepsevogter overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: En meget stor og kraftigt bygget rovbille på ca. 1,5-2,6 cm. De største eksemplarer overgås i længde kun af Stor Kæmperovbille og Humlerovbille.

Billen er stort set ensfarvet sort og overvejende ret blank, med mere matte dækvinger. Pronotum og bagkroppen har, afhængigt af synsvinklen, iriserende skær. Derudover er sidste følehornsled ofte rødligt.

Følehornenes 4.-10. led er tydeligt savtakkede. Hovedet er meget smallere end pronotum. Pronotum er bredere end dækvingerne, på midten hvælvet og mod siderne stærkt nedtrykt. Desuden med nogle spredte børstebærende punkter langs pronotumsiderne samt enkelte omkring dets midte. Hos hannen er forfødderne stærkere udvidede og 6. bugleds bagrand er svagt indbuet.

Hvepsevogter
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hjalte Kjærby

Forveksling

: Med den betydelige størrelse, kraftige krop og de savtakkede følehorn bør den ikke kunne forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet undtagen Nordvestjylland, Nordvestsjælland og Bornholm. Den er sjælden i Danmark, men formentlig noget overset pga. den skjulte levevis.
Hvepsevogter - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Mest talrig i juli-august, hvor den især kan findes på lune aftener efter mørkets frembrud.

Tidsmæssig fordeling

af Hvepsevogter baseret på Naturbasens observationer:
Hvepsevogter - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvepsevogter - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er helt afhængig af tilstedeværelsen af Stor Gedehams, for at kunne overleve. Den lever i hvepsenes bo, som oftest er placeret i gamle, hule løvtræer. Her ernærer larven sig af dødt organisk materiale, f.eks. affald produceret af hvepsene samt døde hvepse. Hverken larven eller det voksne dyr gør skade på hvepsene eller deres larver.

Den voksne bille tilbringer det meste af tiden i hvepseboet, hvor den særligt udmærker sig ved at dræbe (og antageligt spise) skolopendere og andre fjendtlige smådyr, som trænger ind i boet. Arten bidrager således til at forsvare hvepseboet og dermed selvfølgelig sin egen yngel. Denne adfærd har givet anledning til det danske navn. Billen forlader dog også boet ind i mellem og kan i den forbindelse træffes kravlende på træet, hvori boet er placeret eller ved udflydende træsaft, som billen indtager. Det er en god flyver, med en veludviklet lugtesans, hvilket tillader den at finde tilbage til boet efter fourageringen, som primært foregår på lune aftener efter mørkets frembrud. Hvert hvepsebo kan huse op til 10 individer af arten (voksne + larver).

Arten overvintrer som larve eller puppe. Dog kan det voksne dyr formentlig i sjældne tilfælde også overvintre.

Levested

: Løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1952: Danmarks Fauna 58, Rovbiller 2. del.

UK Beetles:
www.ukbeetles.co.uk/velleius-dilatatus

Iagttagelser af arten og dens adfærd fra England:
www.wbrc.org.uk...Brown_Alan--2Hornet_Rove_beetle_Velleius_dilatatus_at_Kid

De senest indberettede arter i Naturbasen: