Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Liselotte Folling
    Foto: Liselotte Folling
  • Fotograf: Liselotte Folling
    Foto: Liselotte Folling

Atlas

: Rødrandet Maskebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6,5-8,5 mm. Kendetegnet ved rødgule dækvinger samt sort pronotum med rødgule rande og forbybede felter.

Følehornene er kraftige og sorte, 3. led er meget længere end 2. led. Hos hannen er følehornene over halvt så lange som kroppen, hos hunnen ca. halvt så lange som kroppen. Benene er sorte, sjældent brunlige, hannen med indadkrummede skinneben. Hovedet er sort. Pronotum har en række forbybede felter der hver er adskilte af ophøjede ribber. Yderrandene er ligeledes ophøjede. Dækvingerne er langstrakte, og har side- og sømribbe. Mellem disse ribber er der 4 ophøjede længderibber. Ribbemellemrummene har hver gruber, der danner antydningen af uregelmæssige dobbeltrækker.

Rødrandet Maskebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Liselotte Folling

Forveksling

: Med de rødlige rande og den sorte midte på pronotum er den svær at forveksle med andre arter. De eneste to andre arter med rødlig farvetegning på pronotum er Blodrød maskebille (Lygistopterus sanguineus) og Rødbrystet maskebille (Dictyoptera aurora).

Blodrød maskebille adskilles let ved at pronotum har sort forrand og mangler skarpt afgrænsede felter, at hovedet er snudeformet forlænget og endelig ved at dækvingerne kun har meget svage længderibber uden tydelige gruber i ribbemellemrummene

Rødbrystet maskebille adskilles let ved også at have rødlig farvetegning centralt på pronotum, i hvert fald på de ophøjede ribber. De fordybede felter er ofte brunlige. I øvrigt er den mere ren rød end Rødrandet maskebille

Udbredelse

: Fundet i alle landsdele på nær Vest-, Nordvest- og Nordjylland samt Bornholm. En sjælden art, der dog er ret udbredt i den østlige de af landet.
Rødrandet Maskebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-juni

Tidsmæssig fordeling

af Rødrandet Maskebille baseret på Naturbasens observationer:
Rødrandet Maskebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødrandet Maskebille - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler i gammel løvskov, hvor nogle af de foretrukne træer er bøg og ask. Larven lever i trøsket ved, f.eks. i stubbe og hule træer.

Levested

: Gammel løvskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: