Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen
  • Fotograf: Michael  Winther
    Foto: Michael Winther
  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone

Atlas

: Sortkøllet Ådselgraver overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 12-18 mm. Følehornene er helt sorte med en skarpt afsat og knopformet kølle bestående af 4 led. Benene og den øvrige krop er sort, undtagen dækvingernes rødgule tegninger. Pronotum er ubehåret og har fortil 4 buleagtige forhøjninger. Dækvingerne er ret korte, omkring midten med et takket tværbånd, der kun er smalt afbrudt ved sømmen, og bagtil foran spidsen med en tværbred plet. Bagkroppens spids er udækket og har overvejende sort behåring, kun på den alleryderste del er der gul behåring.
Sortkøllet Ådselgraver
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Dam

Forveksling

: Let kendelig fra slægtens andre arter ved den sorte følehornskølle.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Sortkøllet Ådselgraver - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-oktober

Tidsmæssig fordeling

af Sortkøllet Ådselgraver baseret på Naturbasens observationer:
Sortkøllet Ådselgraver - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortkøllet Ådselgraver - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af ådsler, typisk fugle og små pattedyr, eller insektlarver tilknyttet til ådsler. Ådslet nedgraves i jorden, hvor larverne udvikles. Kan også findes ved rådne svampe.

Levested

: Findes primært i skov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1968. Danmarks Fauna 77 Biller XXV. Ådselbiller, stumpbiller mm. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: