Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen

Atlas

: Melasis buprestoides overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-9 mm. Kroppen er sort eller brunsort og ret mat med fin og tynd gullig behåring. Benene og følehornene er brunlige.

Følehornene er hos hannen kamdannede, hos hunnen stærkt savtakkede. Kroppen er temmelig parallelsidet. Øjnene er placeret langt nede på siden af hovedet, og kan derfor ikke ses oppefra.

Pronotum er ca. så bredt som langt og bredest fortil med indbuet forrand. Siderne er jævnt tilsmalnet bagud, baghjørnerne er korte og spidse, uden længdekøl. Punkturen er ret tæt og kornet.

Dækvingerne er lange med ret fine punktstriber. Mellemrummene er fint kornede.

Melasis buprestoides
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Adskilles let fra familiens andre arter ved at pronotum er udvidet fremefter.

Hunnen af Kamhornet Borebille kan måske ligne lidt ved første øjekast, men den adskiller sig på adskillige punkter. Blandt andet mangler pronotum bagudtrukne baghjørner og pronotumformen er generelt anderledes. Derudover er dækvingerne lysere og mangler punktstriber.

Udbredelse

: Arten, som for få årtier siden var rødlistet som forsvundet fra Danmark, er i nyere tid fundet i Sønderjylland, Østjylland, Nordøst- og Sydsjælland samt Lolland-Falster. En sjælden art som i de seneste år især er ekspanderet kraftigt i Nordsjælland.
Melasis buprestoides - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Der er størst chance for at se arten i maj-juni hvor de voksne dyr er aktive. I vinterhalvåret kan imagines og larver findes overvintrende i veddet ofte i stort antal. Artens ynglested røbes gerne af spættehakkede grene og stammer, da især larverne er et yndet fødeemne for Flagspætter.

Tidsmæssig fordeling

af Melasis buprestoides baseret på Naturbasens observationer:
Melasis buprestoides - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Melasis buprestoides - månedlig fordeling

Biologi

: Den er tilknyttet løvtræ, hvor larven lever af dødt ved i stående eller væltede stammer. Veddet skal helst være tørt, hårdt og solbeskinnet. Larveudviklingen varer mindst 2 år. Forpupningen finder sted om efteråret og kort efter klækker det voksne dyr, som herefter overvintrer i veddet og kommer frem maj-juni det efterfølgende år.

Levested

: Lysåbne løvskove med dødt ved
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: