Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mikkel H. Post
    Foto: Mikkel H. Post
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Skovkvikløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 10-12,5 mm. Kroppen er blankt sort, benene og følehornene er normalt brunlige eller brunsorte. Pronotum er lidt bredere end langt, bagtil tilsmalnet med indbuede sider, som helt bagerst er parallelle. Baghjørnerne skarpe, næsten retvinklede og siderandene er tydeligt opbøjede. Dækvingerne er brede med dybe striber, stribemellemrummene er hvælvede, det 3. med 3 indstukne punkter.
Skovkvikløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Forveksling

: Kan meget let forveksles med den sjældne Skovmosekvikløber (Platynus krynickii), men den adskiller sig ved at pronotum bagtil er tilsmalnet i lige linjer og derfor ikke har indbuede sider. Som følge af dette er baghjørnerne mere stumpvinklede, dog er baghjørnets yderste spids normalt tandformet fremstående. I øvrigt er den mere matsort og har normalt mørkere ben og følehorn.

Der findes mange andre sorte løbebiller, men de har en anderledes pronotumform og ikke tydeligt opbøjede pronotumsider. Staldløber (Laemostenus terricola) har dog en ret lignende pronotumform, men har ikke opbøjede pronotumsider, og har i øvrigt blåsort skær på oversiden samt mindre øjne.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Skovkvikløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes hele året, men ses primært i yngletiden i marts-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Skovkvikløber baseret på Naturbasens observationer:
Skovkvikløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skovkvikløber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er nataktiv og lever af små leddyr som springhaler, tovingede insekter, mider mm. Den yngler i foråret. Overvintring finder normalt sted i stammer og stubbe.

Levested

: Findes overvejende på skygget muldbund i løvskove, især fugtige skove med rød-el og ask. Her kan den findes i skovbundens blade og under bark af stammer og stubbe. Den kan dog også findes på overskyggede steder i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1986: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

De senest indberettede arter i Naturbasen: