Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Anni Lene Nielsen
    Foto: Anni Lene Nielsen
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå

Atlas

: Sortplettet Spidshale overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-3 mm. En lille, men karakteristisk spidshale, der er kendetegnet ved den bleggule og langstrakte krop, med sorte tegninger på dækvingerne bestående af en scutellarplet, en midtplet på hver dækvinge og en fællesplet ved sømmen bag midten. Følehornenes yderste 3 eller 4 led er sorte. Hovedet er bagtil pludseligt tilsmalnet og kantet.
Sortplettet Spidshale
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Elisabeth Siegel

Variation

: Dækvingernes tegninger er varierende og kan undertiden være svage eller helt manglende.

Forveksling

: Normaltfarvede eksemplarer bør som udgangspunkt ikke kunne forveksles med andre arter.

Gulplettet Spidshale (Anaspis fasciata) forekommer i en lysere form, der har lignende dækvingetegninger, men den adskilles let ved at have sort hoved, en sort midtplet på pronotum og kun lysere følehornsrod.

Eksemplarer af Sortplettet spidshale med utydelige pletter ligner især Anaspis flava, som adskilles ved, at mindst de 5 yderste følehornsled er sorte.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er meget almindelig.
Sortplettet Spidshale - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli, især sidst i maj og starten af juni.

Tidsmæssig fordeling

af Sortplettet Spidshale baseret på Naturbasens observationer:
Sortplettet Spidshale - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortplettet Spidshale - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i dødt ved af løvtræer, heriblandt eg. Arten er blomstersøgende og et meget almindeligt syn i blandt andet hvidtjørn i forsommeren.

Levested

: Løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

coleo-net.de:

www.coleo-net.de...anaspis_s_str

De senest indberettede arter i Naturbasen: