Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bo Nielsen
    Foto: Klaus Bo Nielsen
  • Fotograf: Jakob Sørensen
    Foto: Jakob Sørensen
  • Fotograf: Klaus Andersen
    Foto: Klaus Andersen

Atlas

: Agabus undulatus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 7,5-8 mm. Let kendelig ved den delvist rødlige forkrop og dækvingernes tegninger bestående af blandt andet et gult og bølget tværbånd bag roden.

Følehornene og benene er rødlige. Hovedet og pronotums sider er ligeledes rødlige. Dækvingerne er brune eller brunsorte med meget svagt metalskær. Foruden det bølgede tværbånd bag roden er der bag midten sideplet, der ofte er delt, og yderligere end plet ved dækvingespidsen. I øvrigt er siderandende fortil smalt gule.

Agabus undulatus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Iversen

Variation

: Meget sjældent kan dækvingernes tegninger være reduceret eller helt manglende.

Forveksling

: Dækvingernes tegninger gør at der ikke bør være nogle forvekslingsmuligheder.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Bornholm
Agabus undulatus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært marts-august.

Tidsmæssig fordeling

af Agabus undulatus baseret på Naturbasens observationer:
Agabus undulatus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Agabus undulatus - månedlig fordeling

Biologi

: Findes i stillestående ferskvand, hvor den som larve og voksen lever som rovdyr. Kan både overvintre i vand og på land.

Levested

: Oftest i næringsrige, både åbne og skyggede, vandhuller. Den kan dog også findes i mere næringsfattige vandhuller.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1930: Danmarks Fauna 34 - Biller VII. Vandkalve og hvirvlere

Egen erfaring vedr. overvintring på land:

www.fugleognatur.dk...show_message

De senest indberettede arter i Naturbasen: