Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jan Grathwohl
    Foto: Jan Grathwohl
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Atlas

: Stribet Kornsmælder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 7,5-10 mm. Benene og følehornene er rødlige. Kroppen er brun eller brungul, dækvingernes stribemellemrum er skiftevist lyst og mørkt brune. Pronotum er ca. så langt som bredt, baghjørnerne er ikke eller kun meget svagt udadrettede. Dækvingerne er ret langstrakte.
Stribet Kornsmælder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Katrine Gammelby

Forveksling

: Som udgangspunkt er den let at kende ved de skiftevist lyst og mørkt brune stribemellemrum. Eksemplarer med svag dækvingetegning kan dog ligne Mørk Kornsmælder (Agriotes obscurus) en del. Den adskiller sig ved at have bredere pronotum, der er lidt bredere end langt, samt kortere dækvinger

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Stribet Kornsmælder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-maj, men den kan findes hele året. Arten er ofte talrig i stormopskyl på strandenge.

Tidsmæssig fordeling

af Stribet Kornsmælder baseret på Naturbasens observationer:
Stribet Kornsmælder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stribet Kornsmælder - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever af planterødder i jorden, og kan blandt andet gøre skade på afgrøder som korn, roer og kartofler.

Æggene lægges i juni-juli og larveudviklingen varer ca. 5 år. Forpupningen finder sted i juli-august og klækningen sker herefter inden for 1-2 måneder. De voksne dyr overvintrer.

Levested

: Marker, enge, strandenge og overdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: