Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Susanne Nielsen
    Foto: Susanne Nielsen
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Rødløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6,3-7,5 mm. Let kendelig ved den smalle form samt metallisk blågrønt hoved og pronotum, og gulrøde dækvinger med en blåsort spidsplet.

Følehornene er sorte, de inderste 3 led og roden af 4. led er rødgule. Benene er rødgule med mørkere knæ og fødder. Hovedet er bredere end pronotum, bagtil tydeligt indsnøret. Pronotum er næsten cylindrisk, kun svagt udvidet omkring midten. Punkturen er kraftig og mellem punkterne er der fine tværrynker. Dækvingerne er langstrakte med fine punktstriber.

Rødløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Wolle Badura

Forveksling

: Bør ikke kunne forveksles med andre arter.

Den almindelige Spraglet kvikløber (Anchomenus dorsalis) har lignende farvetegning, med adskiller sig markant på en lang række punkter, blandt andet væsentligt kraftigere kropsbygning, med meget bredere pronotum.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Rødløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-september. De overvintrende dyr findes ofte i opskyl.

Tidsmæssig fordeling

af Rødløber baseret på Naturbasens observationer:
Rødløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødløber - månedlig fordeling

Biologi

: Lever især på fugtig bund ved bredderne af næringsrige søer og damme. Den foretrækker lokaliteter med høj vegetation, især tagrør. Det er et rovdyr, som blandt andet lever af springhaler. Den yngler i foråret. Overvintring finder primært sted i stænglerne af tagrør og andre høje græsser.

Levested

: Bredder af næringsrige søer og damme, sjældnere ved brakvand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: