Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Sørensen
    Foto: Christian Sørensen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Markjordløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: En helt sort og relativt stor løbebille på 13-17 mm.

Følehornene er kortere end hovedets og pronotums længde tilsammen. Pronotum er bredt (ca. 1/3 bredere end langt), og siderne er rundede i hele deres længde. Roden har 2 kraftige stregformede gruber i hver side, og baghjørnerne har en kort tandformet fremstående spids. Dækvingerne er bredest lidt bag midten og har dybe striber med ret hvælvede stribemellemrum. 3. stribemellerum har 2 indstukne punkter.

Foto af arten i høj kvalitet kan ses her (klik op i stort):

danbiller.dk/beetle/7257

Markjordløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ken Alminde

Forveksling

: Skovjordløber kan overlappe i størrelse, idet den måler 15-21 mm. Den adskilles dog let ved at pronotum har rette eller svagt indbuede sider i den bagerste halvdel. Derudover er pronotum smallere (1/6 bredere end langt), pronotums baghjørner er højst svagt tandformet fremstående, pronotums rodgruber er kraftigere punkteret, følehornene er længere (længere end hovedet og pronotum tilsammen) og oversiden er mindre hvælvet. Foto i høj kvalitet til sammenligning: danbiller.dk/beetle/7259

Pterostichus nigrita og rhaeticus er de arter, som ligner mest, men de er mindre (højst 11 mm). Disse arter har 3. indstukne punkter på 3. stribemellemrum. Derudover er pronotums rodgruber væsentligt svagere end hos Markjordløber. Sammenlign med foto her: danbiller.dk/beetle/7260

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er meget almindelig.
Markjordløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses især i sommerhalvåret, men da den overvintrer som voksen, kan den findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Markjordløber baseret på Naturbasens observationer:
Markjordløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Markjordløber - månedlig fordeling

Biologi

: Foretrækker åben og ikke alt for fugtig bund. Både larven og det voksne dyr overvintrer.

Levested

: Kan findes i mange naturtyper, f.eks. overdrev, enge, lysåbne skove mm. Kan også findes på dyrkede marker og i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

De senest indberettede arter i Naturbasen: