Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Erik Nielsen
    Foto: Erik Nielsen
  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen

Atlas

: Toplettet Egepragtbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 9-12 mm. Overvejende metalblå eller metalgrøn. Hver dækvinge har en hvid hårplet ved sømmen noget foran spidsen. Yderligere har kroppens sider og underside flere hvide pletter.

Kroppen er langstrakt. Følehornene er ret korte og savtakkede fra 4. led. Sidstnævnte kan dog være svært at se når dyret betragtes oppefra. Pronotum er fint og tæt tværrynket og ca. 2/3 så bredt som langt. Dækvingerne er fint punkterede.

Toplettet Egepragtbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Pragtbiller af slægten Agrilus omfatter flere lignende arter, men Toplettet Egepragtbille er helt umiskendelig med dækvingernes to hvide hårpletter ved sømmen.

Udbredelse

: Det er en ny art i Danmark, som første gang med sikkerhed blev konstateret i 2008 på Fyn. Siden har den spredt sig og er nu også fundet i Østjylland samt på Sjælland. Det kan forventes at den dukker op på flere nye lokaliteter de kommende år.
Toplettet Egepragtbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Toplettet Egepragtbille baseret på Naturbasens observationer:
Toplettet Egepragtbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Toplettet Egepragtbille - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever i eg, hvor larven borer gange i barken på stubbe og væltede stammer. Den kan også leve i endnu levende træer hvor den kan gøre skade. De voksne dyr er aktive i solskin hvor de blandt andet kan findes på yngletræet eller på løv.

Levested

: Egeskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: