Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Jan Pedersen
    Foto: Jan Pedersen
  • Fotograf: Frede  Mørch
    Foto: Frede Mørch

Atlas

: Seksbåndet Blomsterbuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8-12 mm. Sort, på dækvingerne med gule aftegninger, som består af 3 gule og takkede tværbånd, hvoraf især de to forreste ofte er sammenflydende. Tværbåndene er smalt adskilte ved den sorte søm. Roden og yderranden er ligeledes sorte.

Hovedet er bag øjnene pludseligt indsnøret. Pronotum ca. så langt som bredt og tilsmalnet fremefter, baghjørnerne er spidsvinklede. Dækvingerne er ret blanke og tydeligt tilsmalnet bagud med afrundede spidser.

Seksbåndet Blomsterbuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Eksemplarer med sammenflydende tværbånd kan forveksles med Jysk blomsterbuk (Pachytodes cerambyciformis). Den adskilles ved at dækvingesømmen og sideranden er gul og ved at dækvingerne er betydeligt bredere.

Firebåndet Blomsterbuk (Leptura quadrifasciata) kan ligne en del ved første øjekast, men den adskilles let ved at dækvingespidsen er gul. Desuden er dækvingespidserne tydeligt kantede og ikke afrundet som hos Seksbåndet blomsterbuk.

Udbredelse

: Arten er kun kendt fra Nordøstsjælland, hvor den er fundet på flere lokaliteter i Gribskov-området samt ved Asserbo. En sjælden art, som er rødlistet EN i Danmark.
Seksbåndet Blomsterbuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli

Tidsmæssig fordeling

af Seksbåndet Blomsterbuk baseret på Naturbasens observationer:
Seksbåndet Blomsterbuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Seksbåndet Blomsterbuk - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i dødt og fugtigt ved af nåletræer. Det voksne dyr træffes ofte på blomster.

Levested

: Nåleskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 73 Biller XXII. Træbukke. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: