Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
  Foto: Morten Kofoed-Hansen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Forskelligfarvet Glansløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-3,8 mm. Hovedet og pronotum er metalgrønne. Dækvingerne er overvejende brunlige, den forreste tredjedel samt en skråplet bag midten er brungule. Dækvingerne har ofte svagt grønligt metalskær. Benene og følehornene er gullige, sidstnævnte mørkere mod spidsen.

Oversiden mangler mikroskulptur og er derfor meget blank. Pandefurene er skarpe, dybe, omtrent rette og tydeligt konvergerende fremefter (se figur 32, a (side 80) her: www.biodiversitylibrary.org...1up ). Pronotum er ca. så bredt som hovedet og 1/6 bredere bredere end langt, bagtil tydeligt indbuet og i hver side med 2 små gruber mellem midtfuren og sidegruben. Dækvingerne er ret brede og hvælvede.

Foto i høj kvalitet (kan klikkes op i stort): danbiller.dk/beetle/4768

Forskelligfarvet Glansløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Forveksling

: Bembidion er en stor slægt, som i Danmark er repræsenteret med omkring 49 arter. Bembidion articulatum er dog en af dem som er ret let at kende, blandt andet pga. det meget smalle pronotum med bagtil indbuede sider og dækvingernes farvetegning.

Den meget sjældne Otteplettet Glansløber (Bembidion octomaculatum) vil være den største forvekslingsmulighed, men den har bredere og anderledes formet pronotum samt lidt anderledes dækvingetegning. Foto i høj kvalitet: danbiller.dk/beetle/4801

Gulspraglet Glansløber (Bembidion fumigatum) kan ligeledes kendes på det bredere og anderledes formet pronotum, se mere om den i artsbeskrivelsen her: www.naturbasen.dk...gulspraglet-glansloeber

Lille Firplettet Glansløber (Bembidion quadrimaculatum) og Firplettet Glansløber (Bembidion illigeri) har lignende pronotumform, men adskilles let ved de sorte dækvinger med i alt 4 tydeligt afgrænsede pletter. Artsbeskrivelse af de to arter kan ses her:

www.naturbasen.dk...firplettet-glansloeber

www.naturbasen.dk...lille-firplettet-glansloeber

Udbredelse

: Arten er almindelig og kendt fra alle dele af landet
Forskelligfarvet Glansløber - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Forskelligfarvet Glansløber baseret på Naturbasens observationer:
Forskelligfarvet Glansløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Forskelligfarvet Glansløber - månedlig fordeling

Biologi

: Tilknyttet fugtig og leret eller lerblandet bund.

Levested

: Primært ved bredden af vandhuller, søer og vandløb.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

De senest indberettede arter i Naturbasen: