Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Erik Røjgaard
    Foto: Erik Røjgaard
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Mørk Ådselbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 13-17 mm. Helt sort og ret mat, næsten ubehåret. Følehornenes 8. led er ikke eller kun meget lidt længere end 9. led. Pronotum er fint og meget tæt punkteret, forranden er ikke indbuet. Dækvingerne har 3 svagt ophøjede længderibber foruden sømribben. De 3 inderste ribbemellemrum er ret kraftigt punkterede med en række fine punkter langs ribberne, det yderste ribbemellemrum er meget finere punkteret. Skuldervinklen er stump, men tydeligt afsat.
Mørk Ådselbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Søgaard Hansen

Forveksling

: Forveksles især med Kornet ådselbille (Silpha tristis), som adskilles ved at have kraftigere længderibber, ved at punkturen i yderste ribbemellemrum kun er lidt finere end i de 3 inderste, ved at pronotum er mindre tæt punkteret og ved at skuldervinklen er helt afrundet. En sikker karakter er, at Kornet ådselbille i de enkelte punkter på dækvingerne, har et lille ophøjet og blankt korn, men denne karakter er kun synlig ved stor forstørrelse.

Sort ådselbille (Silpha carinata) ligner også en del, men den adskilles let ved, at 8. følehornsled er langt, meget længere end 9. led og ved at pronotums forrand set oppefra, er svagt, men tydeligt, indbuet.

Snegleådselbille (Phosphuga atrata) adskilles ved den meget blanke overside, kraftige længderibber på dækvingerne og det snudeformede forlængede hoved.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Bornholm. En udbredt og ret almindelig art.
Mørk Ådselbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-september

Tidsmæssig fordeling

af Mørk Ådselbille baseret på Naturbasens observationer:
Mørk Ådselbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mørk Ådselbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever primært af ådsler, men kan også jage snegle, orme og insekter.

Levested

: Findes primært på åben og tør bund, f.eks. på overdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1968. Danmarks Fauna 77 Biller XXV. Ådselbiller, stumpbiller mm. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: