Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Firplettet Glansløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-4,7 mm. Benene er gullige med mørkere lårspidser. Følehornene er sorte, første følehornsled delvist, ofte overvejende lyst og 2.-4 følehornsled har lysere rod. Kroppen er blankt sort eller sortgrøn, hver dækvinge har 2 hvidgule pletter, en stor ved skulderen og en mindre foran spidsen.

Pronotum er bagtil stærkt tilsmalnet, lidt bredere end langt og kun en anelse bredere end hovedet. Pronotums rod er punkteret. Dækvingerne har forkortede punktstriber, som ikke når tilbage til midten.

Firplettet Glansløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Forveksling

: Kan forveksles med Lille Firplettet Glansløber (Bembidion quadrimaculatum). Den adskilles dog let ved at 1.-4. følehornsled er helt lyse. Desuden er den mindre (2,8-3,5 mm) og dækvingers punktstriber når forbi midten.

Den sjældne Bembidion quadripustulatum adskilles ved at følehornene er helt sorte, ved at lårene er mørkere og ved at dækvingernes punktstriber når forbi midten.

Der er andre af slægtens arter der har gullige aftegninger på dækvingerne, f.eks. Bembidion femoratum, men her er pletterne ikke tydeligt afgrænsede og den bagerste plet er ikke rund. De bør derfor ikke kunne forveksles.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Firplettet Glansløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-august.

Tidsmæssig fordeling

af Firplettet Glansløber baseret på Naturbasens observationer:
Firplettet Glansløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Firplettet Glansløber - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet åben lerbund eller lerblandet sand- og grusbund.

Levested

: Især i lergrave, grusgrave og lignende, hvor den primært findes ved bredden af søer og vandhuller.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: