Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Rugilus orbiculatus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: Ca. 4-4,5 mm. Kroppen er sort eller brunsort med et tydeligt og ret skarpt afgrænset lyst parti bagerst på dækvingerne. Benene er gullige, oftest med brunlige lårspidser og skinneben. Følehornene er rødgule eller brunlige.

Hovedet er lidt smallere end dækvingerne og meget bredere end pronotum. Øjnene er store, ca. så lange som tindingen. Halsen er meget smal. Pronotum er ca. så langt som bredt. Både hovedet og pronotum er kraftigt og tæt punkterede, sidstnævnte dog med en glat og ret bred længdestribe på midten. Dækvingerne er noget firkantede, fint og spredt punkterede samt 1/3 længere end pronotum.

Rugilus orbiculatus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Forveksling

: Den noget slankere Rugilus erichsoni vil kunne forveksles. Den har lige så store øjne som orbiculatus, men adskilles ved at have ensfarvede gullige ben og smallere dækvinger, som kun er er svagt lysere bagtil. Hovedet er hos erichsoni lidt bredere end dækvingerne, mens det hos orbiculatus er lidt smallere end dækvingerne.

De meget sjældne Rugilus geniculatus og similis ligner også, men her er øjnene lidt kortere end tindingerne, benene er ensfarvede rødgule eller brungule og dækvingerne er kraftigt og tæt punkterede.

Rugilus rufipes adskilles let ved at have meget mindre øjne, mere rødbrunlige ben og ensfarvede rødbrunlige dækvinger.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet og er almindelig.
Rugilus orbiculatus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan ses året rundt. I vinterhalåret findes den ofte i stormopskyl efter højvande.

Tidsmæssig fordeling

af Rugilus orbiculatus baseret på Naturbasens observationer:
Rugilus orbiculatus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rugilus orbiculatus - månedlig fordeling

Biologi

: Arten foretrækker kompost, men den kan også findes på fugtig bund i løv, mos og opskyl.

Levested

: Enge, strandenge, fugtige skove, sø- og åbredder mm. Også i haver, parker og andre steder med kompost.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1951: Danmarks Fauna 57, Rovbiller 1. del.

Beetlebase.com

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: