Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Poul Ulrik
    Foto: Poul Ulrik
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Apion aeneum overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,7-3,3 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Benene, følehornene, hovedet og pronotum er sorte. Dækvingerne er metallisk blå, grønlige, messingfarvede eller bronzefarvede.

Kroppens behåring er tynd og ikke ret tydelig. Følehornene er ikke pludseligt bøjede efter 1. led og svøben er 7-leddet. Snuden er tyk og krummet, hos hannen ca. så lang som pronotum, hos hunnen lidt længere. Hovedet har mellem øjnene en dyb og bred længdefure. Pronotum er ca. så langt som bredt med ret kraftig og tæt punktur, bagtil med en kraftig, kort og dyb midtfure. Dækvingernes striber er fine og ikke synligt punkterede.

Apion aeneum
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Poul Ulrik

Forveksling

: Der er flere Apion-arter med metalblå dækvinger, men på foderplanterne katost (Malva sp.) og stokrose (Althaea sp.) er der kun en forvekslingsmulighed, nemlig Apion radiolus.

Den adskilles let ved at mangle længdefuren mellem øjnene. Desuden er den mere synligt behåret og pronotums midtfure er meget finere og ikke ret tydelig. I øvrigt er dækvingernes metalskær hos denne art typisk mindre kraftigt end hos aeneum og dækvingernes striber er kraftigere punkteret.

Alene den dybe længdefure mellem øjnene adskiller den i øvrigt fra alle andre blåmetalliske Apion-arter.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er ret almindelig.
Apion aeneum - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes det meste af året, mens især maj-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Apion aeneum baseret på Naturbasens observationer:
Apion aeneum - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Apion aeneum - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på katost (Malva sp.) og stokrose (Althaea sp.). Larven udvikles i den nederste del af stænglen samt i roden.

Levested

: Primært nær bebyggede arealer, f.eks. i haver, men også ved veje og steder med udsåede frøblandinger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: