Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kristoffer Hansen
    Foto: Kristoffer Hansen
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen

Atlas

: Stenus fulvicornis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,2-4 mm. Rovbilleslægten Stenus kan hurtigt genkendes på den helt eller overvejende sorte og aflange krop med meget store øjne og relativt korte følehorn. Slægten omfatter i Danmark 73 arter, hvoraf mange ligner hinanden meget. Stenus fulvicornis er dog en af de arter, som er lette at genkende.

Følehornene er gule med sort 1. og 2. led. Benene er brunrøde eller rødlige med lidt mørkere lårspidser og skinneben. Føddernes 4. led er tydeligt tvelappet. Kroppen er sort og ret kraftigt punkteret. Bagkroppens sider er ukantede, med undtagelse af første bagkropsled, som har en fin sidekant.

Stenus fulvicornis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Ved første øjekast kan den ligne Stenus latifrons og brunnipes, men disse har brunlige eller sorte følehorn. Førstnævnte adskilles yderligere ved at være svagere punkteret og sidstnævnte yderligere ved at 4. fodled kun er meget svagt tvelappet.

Stenus picipes kan overfladisk ligne, da den også har delvist rødlige ben og overvejende gule følehorn, men hos denne art er kun 1. følehornsled sort og bagkroppens sider er tydeligt kantede. Desuden er den kraftigere bygget end fulvicornis.

Udbredelse

: Arten er almindelig og kendt fra alle dele af landet.
Stenus fulvicornis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Stenus fulvicornis baseret på Naturbasens observationer:
Stenus fulvicornis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stenus fulvicornis - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er som mange andre arter i slægten nært tilknyttet fugtig bund. I forbindelse med oversvømmelse søger dyrene op i vegetation eller bliver skyllet i land i opskylsbunker, hvor de ofte kan findes i antal. I varmt vejr er de ofte aktive og kan da ses løbe i vegetationen.

Levested

: Moser, bredder af søer og vandhuller samt andre fugtige naturtyper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1951: Danmarks Fauna 58, Rovbiller 1. del.

De senest indberettede arter i Naturbasen: