Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Heidi Jahnke
    Foto: Heidi Jahnke
  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Rødhalet Møgbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-5,0 mm. På lidt afstand kan denne sortagtige møgbille let forveksles med andre mørke arter, men tæt på er den yderst karakteristisk. Scutellum er langt, op til 1/5 af dækvingelængden, dækvingerne er i øvrigt under dobbelt så lange som pronotum, og arten virker generelt højt hvælvet. Rødhalet møgbille giver et blankt sort indtryk, fordi både hoved, pronotum og dækvinger er blankt sorte. Bagdelen af dækvingerne er dog tydeligt rødlige - deraf navnet. Også antenneklump, kæbepalper og fødder er mørkt rødlige.
Rødhalet Møgbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Heidi Jahnke

Variation

: Den røde hales størrelse og farvestyrke varierer.

Forveksling

: Arten er - hvis man blot kigger lidt efter - ganske umiskendelig.

Udbredelse

: Rødhalet møgbille er vidt udbredt i Danmark, og den er udbredt og almindelig overalt i Europa og langt ind i Asien.
Rødhalet Møgbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Rødhalet møgbille ses normalt fra maj til september - den lange flyvetid kan muligvis skyldes, at nogle individer overvintrer som voksne, men andre overvintrer i larvestadiet. Dog kan det ikke udelukkes, at arten kan have to årlige generationer.

Tidsmæssig fordeling

af Rødhalet Møgbille baseret på Naturbasens observationer:
Rødhalet Møgbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødhalet Møgbille - månedlig fordeling

Biologi

: Normalt overvintrer Rødhalet møgbille i jorden i tredje larvestadium, men muligvis kan også de voksne dyr overvintre. Normalt dukker de nyforvandlede biller op i maj, hvorefter de kaster sig over gødning - primært kogødning, hvor de lever af den flydende fraktion. Æglægning finder sted i gødningen. Arten flyver glimrende og må betragtes som en typisk habitatgeneralist.

Levested

: Rødhalet møgbille findes i kogødning i mange forskellige naturtyper, både på overdrev og i enge. Arten findes ofte øverst i gødningen, i den flydende fraktion lige under skorpen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & K. Henriksen: Biller VI - torbister. Danmarks Fauna 29. København, 1925

Holter, P, 1982: Resource Utilization and Local Coexistence in a Guild of Scarabaeid Dung Beetles (Aphodius spp.). - Oikos 39: 213-227.

Landin, B. O., 1961: Ecological studies on dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae). - Opusc. Entomol. Suppl 19: 1227

De senest indberettede arter i Naturbasen: