Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Ulla Nyvang Paulsen
    Foto: Ulla Nyvang Paulsen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen

Atlas

: Rapsjordloppe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Rapsjordloppe er 3-5 mm lange med et rødgult hoved og blåsorte metalliskskinnende halsskjold(pronotum) og dækvinger. Dens for- og mellemben er rødgule samt kraftige metalliske sorte eller brunsorte baglår. Antennerne er moniliform, dvs. at hvert segment er forholdsvis ensartet i størrelse og afrundet. Antennerne forekommer mere lyse ved roden(proximal) og mørkes mod enden af antennen(distal), ligeledes er der en svag fortykkelse mod enden.

I larvestadiet figurerer rapsjordloppen mellem 1,5-7mm i længden. Den har et mørkebrunt hoved og nakkeskjold. Kroppen er hvidgul med mørke prikker.

Rapsjordloppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulla Nyvang Paulsen

Forveksling

: Psylliodes genkendes fra andre jordloppeslægter ved de 10-leddede antenner og at de et stykke fra skinnebensspidsen indleder bagfødderne. Rapsjordloppens rødgule hoved gør den nemt genkendelig. Rapsjordloppehannen kan kendes fra hunnen ved, at hannens 1. led i forfødderne er udvidet.

Den skade rapsjordlopper forvolder på vinterraps (Brassica napus L.) kan ligne gnav af agersnegle (Deroceras agreste). For at vide, om plantens skade er forvoldt af rapsjordlopper eller agersnegle, skal man være opmærksom på, om der på bladet enten er mindre runde huller inde i bladpladen eller om hullerne er flossede og nærmere kanten. Rapsjordlopper gnaver små runde huller, mens agersneglens gnavhuller er mere flossede.

Udbredelse

: Forekommer i størstedelen af Danmark. Rapsjordlopper var sjældent set i Danmark indtil efteråret 1992, hvor det blev nødvendigt at bekæmpe den i både Sønderjylland og Sydlangeland. Rapsjordloppen er nu meget udbredt i Europa, det nordlige Afrika, Mellemøsten, Asien og Nordamerika.
Rapsjordloppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Rapsjordlopper vil kunne findes året rundt. I oktober vil man begynde at kunne finde larveindividerne. Larverne vil man kunne finde indtil foråret, hvor de forpupper sig i jorden. Fra slutning af maj vil adulte individer komme frem, hvorefter disse kan findes til midt juli og igen fra midt august. De adulte er mest aktive fra midten af august til november, de vil dog også kunne ses gennem hele vinteren. Før rapsjordloppernes diapause kan det forekomme at adulte har søgt mod kølige og skyggefulde områder, såsom levende hegn, dette gøres for beskyttelse mod høje temperaturer.

Tidsmæssig fordeling

af Rapsjordloppe baseret på Naturbasens observationer:
Rapsjordloppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rapsjordloppe - månedlig fordeling

Biologi

: Rapsjordlopper forekommer som et skadedyr i vinterraps i både det centrale og nordlige Europa. Rapsjordlopper er univoltine, dvs. de kun har et kuld afkom om året. Voksne (adulte) rapsjordlopper kommer ud af deres pupper i slutningen af maj, hvorefter de lever af korsblomstrede planter til midten af juli. I midten af juli går de i diapause (en hvileperiode, som øger overlevningsraten i ugunstige perioder). I denne periode udvikles hannernes kønskirtler (gonader), mens hunnernes ikke udvikles før efter diapausen, som slutter i midten af august. Når diapausen er slut flyver rapsjordlopperne ind over rapsafgrøder i slut august/start september. Denne indflyvning afhænger af temperaturen og hvor stor fremkomsten af vinterraps er. Når rapsjordlopper har forargeret på planter i en periode påbegyndes parringssæsonen. Æggene lægges gennem hele vinteren på enten jordoverfladen nær rapsplanter eller på de nedre dele af ny fremkomne planter i efteråret . Udviklingen af æg og larver hæmmes dog, hvis temperaturen når under 2ᵒC. Larven angriber rapsplanten ved at bore sig ind i plantens bladstilk, hvorfra larven bevæger sig ind i plantens stængel. Her lever den resten af vinteren i enten 1., 2. eller 3. larvestadium, afhængig af temperaturen og tidspunktet for æglægningen. I foråret, hvor larven er fuldudvokset, forlader larven planten for at forpuppe sig i jorden. Forpupning kan dog allerede forekomme i slutningen af efteråret, igen alt efter temperaturen og tidspunktet for æglægningen.

Sommerdiapause, som rapsjordlopper gennemgår, forekommer sjældent i Danmark. I Danmark er det normalt vinterperioden, som falder ugunstigt, hvorfor vinterdiapause synes mere almindeligt her. Raspjordlopper har tilpasset sig tempererede regioner og er derfor modstandsdygtige overfor temperaturer under frysepunktet. Det menes at rapsjordlopper er frysetolerante. Hvilket gør dem i stand til at sænke temperaturen, hvorved deres kropsvæsker fryser.

Levested

: Almindelig på korsblomster, som fremspirer i sensommeren.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bartlet, E., Isidoro, N. & Williams, I. H. 1994. Antennal glands in Psylliodes chrysocephala, and their possible role in reproductive behavior. Physiological Entomology, 19, 241-250.

Bartlet, E., Romani,R., Williams, I. H. & Isidoro, N. 1999. Functional anatomy of sensory structures on the antennae of Psylliodes chrysocephala L. (Coleoptera: Chrysomelidae). Internation Journal of Insect Morpholohy and Embryology, 28, 291-300.

Bayer CropScience Danmark. (2013, marts). Rapsjordloppe. Lokaliseret 23. maj 2015 på: www.cropscience.bayer.dk...Rapsjordloppe

Ferguson, A. W., Barari, H., Warner, D. J., Campbell, J. M., Smith, E. T., Watts, N. P. & Williams, I. H. 2005. Distributions and interactions of the stem miners Psylliodes chrysocephala And Ceutorhynchus Pallidactylus and their parasitoids in a crop of winter oilseed rape (Brassica napus). Entomologia Experimentalis et Applicata, 119, 81-92.

Hansen, V. 1927. Danmarks fauna: Biller VII. Bladbiller og bønnebiller. København: G. E. C. Gads forlag.

Mathiasen, H. 2015. Biological aspects for forecasting of the cabbage stem flea beetle, Psylliodes chrysocephala L. University of Copenhagen: Faculty of science.

Nielsen, G. C. & Jensen, J. P. 1994. Markens sygdomme og skadedyr. 19. udgave. Odense: Dalum Landbrugsskoles Forlag.

SEGES. (2003, juli). Rapsjordlopper i vinterraps. Lokaliseret 23. maj 2015 på: www.landbrugsinfo.dk...Rapsjordlopper_i_vinterraps2

Østdansk Landboforening. 2014. Rapsjordlopper. Plantenyt, 31, 1-4.

De senest indberettede arter i Naturbasen: