Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Jesper Hjelme
    Foto: Jesper Hjelme

Atlas

: Melandrya barbata overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 9-10 mm. Benene er sorte med lysere fødder. Følehornene er sorte med lysere spids. Kroppen er sort.

Følehornene er ret kraftige, ikke fortykkede mod spidsen. Pronotum er fint punkteret og tilsmalnet fremefter, bagtil i hver side med en grube, som når frem til omkring midten. Dækvingerne er omtrent parallelsidede og ikke synligt udvidede bag midten, hver dækvinge har 4 kraftige fordybede striber og mellem disse ophøjede længderibber.

Melandrya barbata
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Undertiden er benene og følehornene overvejende lyse

Forveksling

: Den kan forveksles med Blå Ribbevinge (Melandrya caraboides) og Melandrya dubia.

Blå Ribbevinge adskilles ved at især dækvingerne har blåligt eller blågrønt metalskær og ved at hver dækvinge har 8-10 fordybede striber. I øvrigt har den udvidede dækvinger bag midten.

Melandrya dubia adskilles ved at dækvingerne er tydeligt udvidede bag midten og ved at hver dækvinge har 8-10 fordybede striber. Desuden er pronotum smallere, med meget kraftige og brede sidegruber, der bagtil når ud til sideranden og fremefter forbi pronotums midte.

Udbredelse

: Arten er kendt fra Sønderjylland, Østjylland, Sjælland og Lolland-Falster. Den er sjælden og rødlistet NT i Danmark.
Melandrya barbata - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli, primært sidst i maj og starten af juni.

Tidsmæssig fordeling

af Melandrya barbata baseret på Naturbasens observationer:
Melandrya barbata - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Melandrya barbata - månedlig fordeling

Biologi

: Lever i døde stammer, stubbe og grene af løvtræer, heriblandt bøg og eg. Arten er primært nataktiv, men kan på varme dage i forsommeren ses kravle rundt på stammer og stubbe i dagstimerne.

Levested

: Gamle løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: