Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Poul Ulrik
    Foto: Poul Ulrik
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Aplocnemus nigricornis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4,5 5,5 mm. Oversiden har mørkt grønligt eller blåligt metalskær og lang, opstående behåring som er gullig og ret spredt.

Følehornene er savtakkede og brunlige med lysere rod. Benene er rødgule eller rødbrune med mørkere lår.

Øjnene er ubehårede. Pronotum er under 1,5 gange bredere end langt og bagtil tydeligt tilsmalnet. Pronotums punktur er ret spredt, og ikke særligt kraftigt, siderandene er normalt svagt karvede.

Dækvingerne er meget kraftigt, men spredt punkterede. Sidedækkerne er skarpt afsatte.

Aplocnemus nigricornis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jakob Sørensen

Variation

: Skinnebenene kan i nogle tilfælde være mørkere.

Forveksling

: Ligner Aplocnemus impressus en hel del. Denne art betragtes dog som værende uddød i DK, da de to eneste danske fund er fra hhv. 1907 og 1938. Begge fund er fra Keldskov på Lolland. Den adskilles ved at have bredere pronotum, som er 1,5 gange bredere end langt eller mere. Derudover er oversiden mørkere med mere kobberagtigt metalskær og dækvingernes punktur er tættere.

Dasytes-arterne adskilles let ved den meget svagere punktur på dækvingerne. Derudover er de slankere.

Udbredelse

: Den er kendt fra alle dele af landet undtagen Nordjylland. Den er udbredt men ikke almindelig.
Aplocnemus nigricornis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært forår og sommer.

Tidsmæssig fordeling

af Aplocnemus nigricornis baseret på Naturbasens observationer:
Aplocnemus nigricornis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Aplocnemus nigricornis - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er især tilknyttet nåletræer, men kan også findes på løvtræer og buske. Her kan den findes under bark, i mos på stammerne samt i blomster.

Levested

: Nåleskov og løvskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Den danske rødliste (2010):

roedliste.au.dk/data...

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: