Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jurate Jensen
    Foto: Jurate Jensen
  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Poppelbladbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 10-12 mm. En stor bladbille, der har metallisk sortblå eller sortgrønt hoved, pronotum, scutellum, ben og følehorn. Dækvingerne er derimod helt røde med en sort plet på hver dækvingespids. Pronotum er meget smallere end dækvingerne og tilsmalnet fortil. Pronotums punktur er overvejende fin, men har langs sideranden et ophøjet og kraftigere punkteret parti der fortsætter til pronotums forrand. Dækvingernes punktur er uregelmæssig og ret fin.
Poppelbladbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Søren Nygaard

Forveksling

: De mest oplagte forvekslingsmuligheder vil være de sjældne Chrysomela saliceti og tremula. De adskilles let ved at mangle den sorte dækvingespids. Desuden er de væsentligt mindre (6-9mm) og har smallere dækvinger og derfor forholdsvist bredere pronotum.

Chrysolina polita kan måske også forveksles, men den adskilles let ved at have bredere pronotum med grønt metalskær, længere følehornsled og manglende sort plet på dækvingespidsen.

Udbredelse

: Fundet i alle landsdele pånær Nordvestsjælland. Almindelig, især i Jylland. Mere fåtallig på øerne.
Poppelbladbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-september. Mest talrig maj-juli

Tidsmæssig fordeling

af Poppelbladbille baseret på Naturbasens observationer:
Poppelbladbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Poppelbladbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på arter af poppel-slægten, heriblandt bævreasp. Sjældnere bruger den pil som foderplante. Foretrækker rodskud og unge træer. Æggene lægges i klynger på bladene som larverne lever af. Puppen fastgøres til bladets underside. Overvintrer som voksen.

Levested

: Skovlysninger, skovbryn og lignende. Gerne hvor der er opvækst af yngre træer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

photomazza.com: www.photomazza.com/...

De senest indberettede arter i Naturbasen: