Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Phaedon armoraciae overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-4 mm. Benene og følehornene er helt sorte. Kroppen er kort og stærkt hvælvet, normalt mørkt metalblå, kun lidt varierende. Pronotum er over dobbelt så langt som bredt, ret stærkt tilsmalnet fremefter fra roden. Dækvingerne er kun lidt længere end tilsammen brede, med regelmæssige punktrækker. 5. punktrække er ved roden kraftigt fordybet, hvilket giver indtrykket af en kraftigt afsat skulderbule. Sidste bugleds yderrand er bredt rødgul
Phaedon armoraciae
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Bertelsen

Forveksling

: Arten er nært beslægtet med Sennepsbladbille (Phaedon cochleariae) og Phaedon concinnus. Begge disse arter adskiller sig ved at mangle den kraftige skulderbule og ved at sidste bugleds yderrand i det højeste er svagt og smalt lysere gennemskinnende. Sennepsbladbille adskilles yderligere ved at i hvert fald undersiden af 1. og 2. følehornsled er rødlig.

Den kraftige skulderbule er et let anvendeligt kendetegn for Phaedon armoraciae, idet den kan bestemmes på baggrund af denne karakter, selvom man kun har fotos fra oversiden. Et dyr uden tydelige skulderbuler kan ikke bestemmes sikkert uden et billede, der viser farven på undersiden af 1. og 2. følehornsled. Man skal derfor have et billede fra siden eller fra undersiden for at bestemme Sennepsbladbille og P. concinnus sikkert.

Den kan i øvrigt overfladisk ligne Plagiodera versicolora, som dog let adskilles ved at mangle punktrækker på dækvingerne og ved at have korte og kraftige, delvist lyse, følehorn

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Phaedon armoraciae - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Er aktiv i april-september, men da den overvintrer som voksen kan den også findes i vinterhalvåret

Tidsmæssig fordeling

af Phaedon armoraciae baseret på Naturbasens observationer:
Phaedon armoraciae - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Phaedon armoraciae - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på Tykbladet ærenpris. Larven lever på bladene. Forpupningen sker i jorden. Overvintrer som voksen.

Levested

: På fugtig bund, f.eks. på enge, ved vandhulsbredder og vandløb og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: