Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Jørn Lausen
    Foto: Jørn Lausen

Atlas

: Lille Bønnebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2-2,5 mm. Forbenene er rødgule, de øvrige er sorte. Følehornene er sorte, de inderste 4 eller 5 led er rødgule. Kroppen er sort med ensfarvet grå behåring.

Formen er bred og kort. Følehornene er kraftige, fortykkede mod spidsen og 11-leddede. Hovedet er tilsmalnet bag øjnene. Pronotum er bredere end langt og tilsmalnet fremefter, stærkest foran midten. Baghjørnerne er spidse og siderne er utandede eller har kun en meget svagt antydet tand. Dækvingerne er brede med regelmæssige striber.

Lille Bønnebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Willum Petersen

Forveksling

: Let kendelig fra slægtens andre arter ved den ensfarvede grå kropsbehåring.

Gyvelbønnebille (Bruchidius villosus) kan overfladisk ligne, men den har helt sorte forben og følehorn.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Lille Bønnebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-oktober, især i juni.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Bønnebille baseret på Naturbasens observationer:
Lille Bønnebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Bønnebille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på arter af ærteblomstrede, især Gul fladbælg og Almindelig kællingetand.

Levested

: Enge, moser, overdrev mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: