Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Thomas  Thelle
    Foto: Thomas Thelle

Atlas

: Trichosirocalus troglodytes overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,3-2,8 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen.

Kroppen er brunlig, snuden er ofte mørkere. Oversiden har et pulver- eller filtagtigt skællag, som er brungult og hvidt (kun hvidt på dækvingerne). Derudover har oversiden opstående børster, som på dækvingerne er hvide. Pronotum har langs midten og hver side et længdebånd med gule eller hvide skæl. Undersiden er ret tæt, hvidt skælklædt. Benene og følehornene er gulbrune eller rødbrune.

Oversidens skæl er smalle, også mellem øjnene. Snuden er noget krummet og har længdekøle, som når ud til spidsen, mellem disse med kraftig punktur fra roden til langt over midten. Snuden er hos hannen ca. så lang som hovedet og pronotum tilsammen, hos hunnen noget længere end disse tilsammen. Følehornene er hos hannen indleddede langt foran snudens midte, hos hunnen lidt foran snudens midte.

Pronotum har meget svagt rundede sider, kraftig og tæt punktur samt noget opadbøjet forrand. Sideknuder mangler.

Dækvingernes striber er kraftige. Stribemellemrummene er noget bredere end striberne, bagtil med tydelige knuder.

Følehornssvøben (leddene mellem skaftet og køllen) er 6-leddet. Lårene har på undersiden en fin tand. Hos hannen har hvert skinneben en spidstorn, som mangler hos hunnen.

Se fotos af arten i høj kvalitet her (klik op i stort): danbiller.dk/beetle/7857

Trichosirocalus troglodytes
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Bertelsen

Forveksling

: Slægten er ret karakteristisk (se dog evt. Coeliodes). Forveksling vil derfor normalt kun ske med slægtens to andre arter.

Trichosirocalus barnevillei adskilles ved at have store brede, ovale, hvide skæl mellem øjnene og ved at dækvingernes knuder bagtil er finere. Derudover er skællene i pronotums længdebånd mere hvide og bredere. Den lever på arter i Kurvblomstfamilien, primært Almindelig Røllike. Foto i høj kvalitet: danbiller.dk/beetle/7855

Den sjældne Trichosirocalus thalhammeri ligner mest, men adskilles ved at dækvingerne har nedliggende hvide og mørke skæl og hår, som mangler hos T. troglodytes. Derudover er følehornene hos begge køn indleddede længere tilbage på snuden, hos hannen på midten, hos hunnen lidt bag midten. Se evt. s 21 i følgende artikel for flere adskillelseskarakterer: danbif.dk...hansen__m.___v._mahler__1985.pdf . Arten lever kystnært på steder med saltpåvirkning. Værtsplanterne er Strand-Vejbred og Fliget Vejbred. Foto i høj kvalitet: danbiller.dk/beetle/7856

Udbredelse

: Arten er almindelig overalt i landet.
Trichosirocalus troglodytes - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt, men især maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Trichosirocalus troglodytes baseret på Naturbasens observationer:
Trichosirocalus troglodytes - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Trichosirocalus troglodytes - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på Lancet-Vejbred. Larven lever i den nederste del af stænglen. Forpupningen finder sted i jorden.

Levested

: Overdrev, vejkanter, grusgrave mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller :

www.biodiversitylibrary.org...1up

Hansen, M. & Mahler, V. 1985. Some beetles new to the Danish Fauna (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 53, 123. :

danbif.dk...hansen__m.___v._mahler__1985.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: