Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jakob Sørensen
    Foto: Jakob Sørensen
  • Fotograf: Heidi Jahnke
    Foto: Heidi Jahnke
  • Fotograf: Heidi Jahnke
    Foto: Heidi Jahnke

Atlas

: Mahognibrun Møgbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-7 mm. En relativt aflang møgbille,som normalt giver et aldeles mahognibrunt indtryk og gør bestemmelse ganske let. Dækvingerne har en lidt mørkere søm. I nogle tilfælde er dækvingerne ensfarvet mørkebrune, næsten sortagtige, og da bør man bemærke følgende: Hovedet er normalt brungult, pronotum er mørkebrunt med brungule sider, ofte med en mørkere plet midtfor. Antenner og ben er brungule. Undersiden er altid brunlig, hvilket normalt er et helt sikkert kendetegn. Hovedet har tre knuder.
Mahognibrun Møgbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jakob Sørensen

Variation

: Farven kan variere fra det klart mahognibrune til en meget mørk brun, men størrelsen synes at være yderst konstant.

Forveksling

: Der er ikke nogle reelle forvekslingsmuligheder. Aphodius sordidus ligner i proportioner, men har normalt mere gullige dækvinger med mørke sidepletter.

Udbredelse

: Mahognibrun møgbille er en yderst vidt udbredt art, der findes overalt i Vestpalæarktis. I Danmark findes den overalt, også på småøer.
Mahognibrun Møgbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Mahognibrun Møgbille baseret på Naturbasens observationer:
Mahognibrun Møgbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mahognibrun Møgbille - månedlig fordeling

Biologi

: Mahognibrun møgbille er en sommer- og efterårsart, som normalt ikke viser sig i voksenstadiet før i begyndelsen af juni. Herefter ses den talrigt i næsten al slags gødning indtil slutningen af september. De voksne lever af gødningssaft, som de presser ud af gødningen med kindbakkerne. Æglægning finder normalt sted i ko- og fåregødning, og larven overvintrer i tredje larvestadium.

Levested

: Mahognibrun møgbille træffes i alle slags gødning, dog især talrigt i heste- og fåregødning samt i mere fast kogødning. Den lader til at være en af de arter, der ankommer relativt sent i successionen i kogødning; i modsætning til f.eks. Lakrød møgbille har jeg i hvert fald ikke truffet den i helt frisk gødning. Det lader ikke til, at arten stiller de store krav til naturtypens beskaffenhed, idet den gerne træffes på kulturenge og -marker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & K. Henriksen: Biller VI - torbister. Danmarks Fauna 29. København, 1925

Landin, B. O., 1961: Ecological studies on dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae). - Opusc. Entomol. Suppl 19: 1227

De senest indberettede arter i Naturbasen: