Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Torben Overgaard
    Foto: Torben Overgaard

Atlas

: Polydrusus formosus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-7 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Kroppen er grønt skælklædt. Benene og følehornene er rødgule, sidstnævnte med sort kølle.

Lårene er utandede. Følehornene er indledede på snudens side og er lange og slanke, 2. svøbeled er lidt længere end 1. Snuden er længere end bred, indsnævret foran øjnene og bredest ved spidsen. Øjnene er store og kun svagt hvælvede, afstanden mellem dem er højst så stor som øjets bredde. Dækvingerne har ikke opstående behåring.

Polydrusus formosus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Variation

: Undertiden er kroppens skælklædning mere eller mindre blå. Lårene kan i øvrigt have en meget fin og utydelig tand.

Forveksling

: De øvrige af slægtens grønne arter har meget mindre og mere hvælvede øjne, som er placeret tydeligt længere fra hinanden. Det samme gælder i øvrigt Phyllobius virideaeris. De bør derfor ikke kunne forveksles.

Bøgeløvsnudebille (Phyllobius argentatus) kan ligne, men den har kraftigt tandede lår, opstående dækvingebehåring og helt lyse følehorn.

Udbredelse

: Arten er kendt fra det meste af landet, men er dog sjælden eller manglende i store dele af det vestlige og nordlige Jylland. Arten er under udbredelse i Danmark.
Polydrusus formosus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-august.

Tidsmæssig fordeling

af Polydrusus formosus baseret på Naturbasens observationer:
Polydrusus formosus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Polydrusus formosus - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på diverse løvtræer, blandt andet hassel, bøg og rød-el.

Levested

: Løvskove, haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: