Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen

Atlas

: Sandskyggebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-7 mm. Følehornene og benene er sortbrune, sidstnævnte med lysere fødder, kroppen er sort.

Kroppen er aflangt oval, ret mat og fint og tæt punkteret. Følehornene og benene er ret lange og slanke. Pronotum er hos hunnen så bredt som dækvingerne, hos hannen lidt bredere end dækvingerne, hos begge køn bredest kort foran roden og herfra stærkt tilsmalnet fremefter.

Sandskyggebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Bo Ravnå

Forveksling

: Ligner ved første øjekast både i udseende og adfærd en løbebille, især slægterne Amara, Harpalus og Oodes, men når man kigger nærmere på sandskyggebillen, ser man at den adskiller sig fra disse på flere punkter. Blandt andet mangler den dækvingestriber, som alle de nævnte løberbiller har og hovedet er anderledes formet, med mindre og helt flade øjne mm.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Sandskyggebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-september, især først på sommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Sandskyggebille baseret på Naturbasens observationer:
Sandskyggebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sandskyggebille - månedlig fordeling

Biologi

: En hurtigtløbende bille, der er tilknyttet åben sandbund, hvor den kan ses løbe rundt i solskin. Larven lever i sandet ved planterødder, som man formoder at den ernærer sig af.

Levested

: Heder, overdrev, ruderater mm. hvor der er åben sandbund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: