Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
  Foto: Jens Søgaard Hansen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Synchita variegata overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,2-3,5 mm. Kroppen er mat sort eller brunsort, på dækvingerne med 4 eller 5 brungule tværbånd, som dog ofte er reduceret til pletter. Oversiden er beklædt med korte børster, som er sorte eller gullige. På dækvingerne er de gullige børster især begrænset til dækvingernes lyse tegning. Følehornene er rødgule, benene er brune eller rødbrune.

Følehornene er 10-leddede, med en 1-leddet kølle. Hovedet er tilsmalnet bag øjnene. Pronotum har flere store gruber og forhjørnerne er fremtrukne. Siderne er rundede og fint tandede.

Dækvingerne er over skuldrene ca. så brede som pronotum og har ret fine punktstriber.

Synchita variegata
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Forveksling

: Bør ikke kunne forveksles med andre arter. Slægtningen Synchita humeralis adskilles let ved at mangle dækvingernes tegninger, ved at have næsten rette pronotumsider mm.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet undtagen Vest- og Nordvestjylland samt Bornholm. Den er mest almindelig i den østlige del af udbredelsesområdet.
Synchita variegata - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Synchita variegata baseret på Naturbasens observationer:
Synchita variegata - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Synchita variegata - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever i Stor Kulsvamp på gamle stubbe og stammer. Primært tilknyttet bøg, men kan også findes på andre løvtræer.

Levested

: Løvskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

Den danske rødliste (under synonymet Cicones variegatus):

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: