Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Arne Herløv Petersen
    Foto: Arne Herløv Petersen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Jessica Carter
    Foto: Jessica Carter

Atlas

: Bladribbesnudebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-3,2 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Kroppen er sort med brunlige eller grålige skæl og opstående lyse hår, som giver oversiden et spættet udseende. Dækvingerne har en gullig plet ved scutellum. Benene er sorte med spredt lys skælklædning, fødderne er rødlige. Følehornene er brunlige med normalt rødlig rod.

Pronotum er noget bredere end langt med meget svagt rundede sider, punkturen er tæt og ret kraftig. Pronotums sideknuder er ret svage (ses bedst skråt fra siden). Dækvingernes striber er fine og er forsynede med en række af smalle hvidlige skæl. Hvert lår har på undersiden en lille tand. Følehornssvøben (leddene mellem 1. følehornsled og køllen) er 7-leddet.

Bladribbesnudebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Forveksling

: Med den spættede overside og de rødlige fødder er arten ret karakteristisk. Parethelcus pollinarius kan overfladisk ligne, men den er større (3,3-4 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen), bredere og mangler dækvingernes gule plet ved scutellum. Derudover er både pronotums sideknuder og lårenes tænder kraftigere. I øvrigt lever den på Stor Nælde og de to arter træffes derfor normalt ikke de samme steder.

Udbredelse

: En meget almindelig snudebille, som er kendt fra alle dele af landet.
Bladribbesnudebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært forår og sommer, men da de voksne dyr overvintrer, kan de findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Bladribbesnudebille baseret på Naturbasens observationer:
Bladribbesnudebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bladribbesnudebille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på diverse korsblomstrede. Larven minerer i værtsplantens rodhals, stængel, bladstængler og bladribber. Forpupningen finder sted i jorden.

Den gør ofte skade på kål og andre korsblomstrede landbrugsplanter.

Levested

: Den kan findes i de fleste naturtyper. Den er også hyppig i haver og parker
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

De senest indberettede arter i Naturbasen: