Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Ulla Nyvang Paulsen
    Foto: Ulla Nyvang Paulsen
  • Fotograf: Yvonne  Bloch
    Foto: Yvonne Bloch

Atlas

: Spraglet Kvikløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-8,2 mm. Hoved og pronotum er metalgrønne. Dækvingerne er brungule med en stor blågrøn plet der strækker sig fra bagenden af dækvingerne til lidt over midten. Benene er ensfarvede rødgule mens følehornene er brune med rødgul rod.
Spraglet Kvikløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mikkel H. Post

Forveksling

: Arten er meget karakteristisk og bør ikke kunne forveksles med andre danske løbebiller.

Det er dog værd at nævne, at vi har en anden art med metalgrønt hoved og pronotum samt gulrøde dækvinger med dækvingeplet, nemlig Rødløber (Odacantha melanura) som dog, udover at være tydeligt slankere, let adskilles ved dækvingeplettens beskedne ustrækning.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er meget almindelig.
Spraglet Kvikløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes året rundt, men i størst antal i foråret og igen om efteråret hvor den nye generation kommer frem.

Tidsmæssig fordeling

af Spraglet Kvikløber baseret på Naturbasens observationer:
Spraglet Kvikløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spraglet Kvikløber - månedlig fordeling

Biologi

: Det er et rovdyr der lever af forskellige insekter som den primært jager om natten. Den yngler i maj-juni og den nye generation kommer frem i august-september.

Levested

: På åben, gerne lerblandet, jord. Lever sågar gerne på dyrkede marker. Om dagen ser man den oftest under sten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

De senest indberettede arter i Naturbasen: