Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Rugilus erichsoni overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-4 mm. Kroppen er sort eller brunsort, dækvingernes bagrand er normalt svagt lysere. Benene er ensfarvet gullige. Følehornene er rødgullige og ofte lidt mørkere mod spidsen.

Hovedet er lidt bredere end dækvingerne og meget bredere end pronotum. Øjnene er store, ca. så lange som tindingen. Halsen er meget smal. Pronotum er ca. så langt som bredt. Både hovedet og pronotum er kraftigt og tæt punkterede, sidstnævnte dog med en glat og ret bred længdestribe på midten. Dækvingerne er korte, noget firkantede og lidt længere end pronotum.

Rugilus erichsoni
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Den største forvekslingsmulighed er Rugilus orbiculatus. Den har også store øjne, men den adskilles let ved at dækvingernes lyse bagrand er meget lysere og skarpere afgrænset end hos erichsoni. Desuden er dækvingerne bredere og hovedet derfor lidt smallere end dækvingerne, og benene har normalt tydeligt mørke lårspidser samt ofte også skinneben.

Vi har yderligere to arter (R. geniculatus og similis) med store øjne, men hos begge disse arter er hovedet smallere end dækvingerne og øjnene er lidt kortere end tindingerne. Desuden er de meget sjældne og geniculatus er ikke fundet i Danmark i nyere tid.

Rugilus rufipes kan ligne ved første øjekast, men den har blandt andet meget mindre øjne, mørkere ben og ensfarvede rødbrunlige dækvinger, som er længere. Desuden er den væsentligt større, idet den måler ca. 5,8-6 mm.

Udbredelse

: Almindelig og kendt fra alle dele af landet
Rugilus erichsoni - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan ses året rundt. I vinterhalåret findes den ofte i stormopskyl efter højvande.

Tidsmæssig fordeling

af Rugilus erichsoni baseret på Naturbasens observationer:
Rugilus erichsoni - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rugilus erichsoni - månedlig fordeling

Biologi

: Arten foretrækker fugtig bund, hvor den kan findes i løv, mos og opskyl.

Levested

: Enge, strandenge, fugtige skove, sø- og åbredder og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1951: Danmarks Fauna 57, Rovbiller 1. del.

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: