Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Tanysphyrus lemnae overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: En lille snudebille på 1,5-1,8 mm (målt fra øjnenes forrand til dækvingespidsen). Kroppen er sort med to hvidgrå længdebånd på pronotum samt hvidgrå pletter på dækvingerne. Benene er overvejende rødlige eller brunlige mens lårene, undtagen roden, er sorte. Følehornene er sorte eller brunlige med lysere rod.

Følehornssvøben (leddene mellem 1. følehornsled og køllen) er 6-leddet. Lårene er utandede. Forskinnebenene har ved spidsen en kraftig indadrettet torn og ovenfor denne på skinnebenenes inderside en fin torn. Føddernes kloled er meget kort, næppe ragende ud over 3. leds lapper. Snuden er noget krummet. Pronotum er lidt bredere end langt. Dækvingerne er korte og brede med kraftige punktstriber, stribemellemrummene har hvert en række meget fine og krumme hår, der er noget opstående.

Tanysphyrus lemnae
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Forveksling

: Den bør ikke kunne forveksles med andre danske arter. Men i flere af landene omkring os findes en anden Tanysphyrus-art, som også kunne tænkes at dukke op i Danmark, nemlig T. ater. Den adskilles ved at benene og følehornene er helt sorte og ved at forskinnebenene på indersiden mangler den fine torn ovenfor den kraftige spidstorn. Derudover har den smallere pronotum og mindre krummet snude. Se følgende link for illustrationer af nogle af kendetegnene:

coleonet.de...tanysphyrus

Udbredelse

: Arten er meget almindelig og er kendt fra alle dele af landet.
Tanysphyrus lemnae - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses især om foråret og forsommeren, mens den om sensommeren og efteråret er meget fåtallig.

Tidsmæssig fordeling

af Tanysphyrus lemnae baseret på Naturbasens observationer:
Tanysphyrus lemnae - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tanysphyrus lemnae - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på arter af andemad (Lemna sp.). Larven udhuler bladene og går fra blad til blad.

Levested

: På fugtige lokaliteter i nærheden af ferskvand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

coleonet.de:

coleonet.de...tanysphyrus

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: