Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel

Atlas

: Rhagonycha limbata overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-6 mm. Lårene er overvejende sorte, skinnebenene og fødderne er gule, sidstnævnte dog ofte mørkere mod spidsen. Følehornene er sorte med gul rod. Hovedet er sort. Pronotum er lidt bredere end langt med retvinklede baghjørner, meget svagt tilsmalnet fremefter og rødgult med et sort længdebånd på midten, der går fra bagranden til forranden. Dækvingerne er gule med ret opretstående behåring.
Rhagonycha limbata
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Forveksling

: Den er nært beslægtet med Rhagonycha testacea, som dog let adskilles ved at også lårene er gule. I øvrigt har den lysere følehorn.

Cantharis decipiens ligner også en del, men den adskilles let ved at kun baglårene er sorte, mens mellem- og forlår er gule. I øvrigt er hovedet gult fortil, pronotum har afrundede baghjørner og det sorte midtparti er udvidet bagtil, ikke nær midten som hos Rhagonycha nigriventris

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Rhagonycha limbata - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Rhagonycha limbata baseret på Naturbasens observationer:
Rhagonycha limbata - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rhagonycha limbata - månedlig fordeling

Biologi

: Blødvinger tilbringer vinteren som store larver - sneorm - som gerne træffes oven på sneen i milde perioder, formentlig fordi det er en let fremkommelig vandringsvej. Larverne såvel som de voksne lever som rovdyr.

De voksne biller flyver tungt og er ganske lette at fange. De tilbringer megen tid i f.eks. skærmblomster, hvor de går på jagt og parrer sig.

Levested

: På enge, overdrev og lignende. Ofte nær skov. Kan også findes i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Biologi-afsnittet er kopieret fra felthåndbogen:

www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: