Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone
  • Fotograf: Svavar Andreasen
    Foto: Svavar Andreasen

Atlas

: Apion dissimile overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2-2,3 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Kroppen er sort. Følehornene er sorte, hos hannen med gulligt 1. led. Lårene er gullige mens skinnebennene er sorte, hvert med et gulligt parti ved roden. Dog kan forskinnebenene være overvejende gullige. Fødderne er sorte.

Kroppen er ikke tydeligt behåret. Følehornene er hos begge køn lange, hos hunnen helt slanke, hos hannen med stort og kraftigt udvidet 1. led. Hunnens 1. led er tydeligt længere end snudens bredde eller 2. og 3. følehornsled tilsammen. Hos hannen er fødderne udvidede. Hovedet er lidt bredere end langt (når snuden ikke medregnes), pandens punktur er grov og sammenflydende. Pronotum er ca. så langt som bredt og indsnævret fortil samt bagtil, punkturen er kraftig og tæt.

Apion dissimile
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Forveksling

: Der er flere andre Apion-arter med delvist gullige ben, men kun en af disse har også sorte bagskinneben med et gulligt parti ved roden, nemlig den meget sjældne Apion varipes.

Hannen af Apion dissimile er umiskendelig med det meget udvidede 1. følehornsled, de udvidede fødder (særligt bagfødder) mm.

Det vil derfor kun være hunnen af Apion dissimile, som kan forveksles med varipes. Apion varipes adskiller sig ved at følehornenes 1. led ikke er længere end snudens bredde eller 2. og 3. følehornsled tilsammen. Se fotos af både hannen og hunnen af denne art her: apions.blogspot.com...protapion-varipes . Desuden lever den på rød-kløver, og træffes derfor normalt ikke samme steder som A. dissimile.

Udbredelse

: Arten er almindelig og kendt fra alle dele af landet.
Apion dissimile - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-september

Tidsmæssig fordeling

af Apion dissimile baseret på Naturbasens observationer:
Apion dissimile - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Apion dissimile - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på hare-kløver, hvor larven udvikles i blomsterhovederne.

Levested

: Grus- og sandgrave, overdrev, ruderater og andre tørre og varme lokaliteter med forekomst af hare-kløver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: