Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Thomas
    Foto: Lars Thomas
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen

Atlas

: Stenus latifrons overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: Ca. 3,2-4,6 mm. Kroppen er sort. Benene er rødbrunlige med mørkere knæ og ofte også skinneben. Følehornene er brunlige eller gulbrunlige.

Kroppen er tæt og ikke ret kraftigt punkteret. Hovedet er ca. så bredt som dækvingerne. Pronotum er ca. så bredt som langt. Dækvingerne er langs sømmen en smule længere end pronotum. Bagkroppens sider er ukantede med undtagelse af første bagkropsled, som har en fin sidekant. 4. fodled er dybt tvelappet og tydeligt bredere end 2. og 3. led. Bagfødderne er meget kortere end bagskinnebenene.

Stenus latifrons
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: De eneste nævneværdige forvekslingsmuligheder er Stenus brunnipes og fulvicornis. De har også mere eller mindre rødbrunlige lår og ukantede bagkropssider.

Stenus brunnipes ligner meget i farvetegning, men den har kun svagt tvelappet 4. fodled, som ikke er tydeligt bredere end 2. led. Derudover har den kraftigere punkteret krop, kortere dækvinger, som er en smule kortere end pronotum og normalt tydeligt mørkere følehorn.

Stenus fulvicornis adskilles let ved at have gule følehorn med sort 1. og 2. led. Den er i øvrigt kraftigere punkteret og bredere.

Meget mørke eksemplarer vil måske kunne forveksles med Stenus nigritulus, som også har ukantede bagkropssider, men den har ligesom brunnipes kun kort tvelappet 4. fodled. Den har altid helt sorte ben og følehorn. Desuden er den kraftigere punkteret og bredere med blandt andet kraftigere dækvinger, som har tydeligt afsatte skuldre.

Udbredelse

: Arten er almindelig og kendt fra alle landsdele.
Stenus latifrons - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Stenus latifrons baseret på Naturbasens observationer:
Stenus latifrons - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stenus latifrons - månedlig fordeling

Biologi

: Den er som mange andre arter i slægten nært tilknyttet fugtig bund.

Levested

: Fugtige skove, enge, grøfter, ved vandløb og vandhuller mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1951: Danmarks Fauna 57, Rovbiller 1. del.

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: