Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Ole Martin
  Foto: Ole Martin
 • Fotograf: Thomas Thelle
  Foto: Thomas Thelle
 • Fotograf: Thomas Thelle
  Foto: Thomas Thelle

Atlas

: Bred Muldløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 18-22 mm. Helt sort. Oversiden er ret flad og hos hannen helt blank, hos hunnen med lidt matte dækvinger. Pronotum er bredt, ved roden kun meget lidt smallere end dækvingerne over skuldrene, fortil lidt tilsmalnet, bagtil kun meget svagt tilsmalnet. Ved roden er der i hver side 2 dybe og stregformede rodgruber, baghjørnerne er omtrent retvinklede. Dækvingerne har tandformet fremstående skuldervinkel, og dybe striber, det 7. stribemellemrum er fortil kølformet ophøjet.
Bred Muldløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Ligner mest arter af slægten Pterostichus, men adskilles let fra disse ved det meget brede pronotum, som bagtil kun er meget svagt tilsmalnet, samt ved det fortil tydeligt ophøjede 8. stribemellemrum. Pterostichus-arterne har i øvrigt børstepunkter i 3. stribemellemrum som Bred muldløber mangler. Selvom den ikke bør kunne forveksles, henvises her til beskrivelsen af Skovjordløber (Pterostichus niger), som ofte kan findes de samme steder som Bred muldløber.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Bornholm. I Nordvestjylland og Nordjylland er den dog ikke fundet efter 1960. Den er udbredt i frodige løvskovsegne, men sjælden i den vestlige del af Jylland, i Nordvestsjælland mm.
Bred Muldløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Bred Muldløber baseret på Naturbasens observationer:
Bred Muldløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bred Muldløber - månedlig fordeling

Biologi

: Det voksne dyr lever af ådsler, døde plantedele mm., larven lever af regnorme. Arten er nataktiv. Overvintring kan både ske som larve og voksen.

Levested

: Lever på fugtig og skygget bund i løvskove, især i bøgeskove. Her kan den findes under løv, mos og i træstubbe
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1986: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

De senest indberettede arter i Naturbasen: