Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Martin Sjøstrøm
    Foto: Martin Sjøstrøm
  • Fotograf: Jakob Sørensen
    Foto: Jakob Sørensen

Atlas

: Blågrøn Ellebladbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6,5-8,5 mm. Hele oversiden er metallisk grøn eller blågrøn, sjældent blå. Følehornene er sorte yderst og lyse eller delvist lyse inderst. Benene er sorte med lidt lysere fødder. Pronotum er tydeligt smallere end dækvingerne, med fremskudte forhjørner. Punkturen er som regel fin i midten og kraftligere langs siderandene. Dækvingerne er udvidede bag midten og har tydelige skulderbuler. Punkturen er ret fin og tæt.
Blågrøn Ellebladbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Visse af Chrysolina-arterne kan have lignende farve, men den adskilles let fra disse ved pronotum der er tydeligt smallere end dækvingerne, kortere følehorn og generelt anderledes kropsbygning.

Skræppebladbille er måske den største forvekslingsmulighed, men den adskiller sig bl.a. ved at have mørk følehornsrod, mørkere fødder og bredere pronotum uden fremtrukne forhjørner. Desuden mangler den skulderbuler.

Ellebladbille (Agelastica alni), der ofte kan findes samme steder som Blågrøn ellebladbille, adskilles let ved at have meget længere følehorn med mørk rod. Desuden har den kun meget svage skulderbuler og sorte fødder.

Plagiodera versicolora adskilles let ved at have en tydeligt mere rund og bred form.

Udbredelse

: Arten er udbredt og almindelig, men mangler dog på Lolland, Falster og Møn.
Blågrøn Ellebladbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-september, men da den overvintrer som voksen kan den også findes i vinterhalvåret, f.eks. i løv eller under bark.

Tidsmæssig fordeling

af Blågrøn Ellebladbille baseret på Naturbasens observationer:
Blågrøn Ellebladbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blågrøn Ellebladbille - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på rød-el og grå-el.

Larven bliver op til 9 mm og lever frit på bladene. Forpupningen finder sted på undersiden af et blad. Den overvintrer som voksen. I april kommer de første dyr frem fra overvintringen.

Levested

: Fugtige skove, sø- og åbredder og andre steder hvor der vokser rød-el eller grå-el.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: