Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen
  • Fotograf: Hanne Farnæs
    Foto: Hanne Farnæs
  • Fotograf: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
    Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen

Atlas

: Gulplettet Aspargesbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-6,5 mm. En mellemstor og helt umiskendelig bladbille. Følehornene og benene er sorte, skinnebenene dog med lysere rod. Hovedet er blåsort og lige så bredt som pronotum. Pronotum er rødt, ofte med 1-3 pletter, og ca. så bredt som langt med svagt rundede sider. Dækvingerne er blåsorte, hvert dækvinge med 2-3 lyst gule pletter der er stærkt varierende i form. Sideranden rød.
Gulplettet Aspargesbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Hansen

Variation

: Dækvingerne pletter er stærkt varierende i formen. Ofte er der 3 mindre og runde plettet, men både de to forreste og de to bagerste kan være sammenflydende.

Forveksling

: Den kan ikke forveksles med andre arter.

Slægtens anden art, Tolvplettet aspargesbille (Crioceris duodecimpunctata), ser helt anderledes ud, men der henvises alligevel til den her, da de ofte findes sammen.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele pånær Nordvestjylland og Bornholm. Tidligere ret sjælden, men nu ret almindeligt, i hvert fald i Østjylland og på Sjælland.
Gulplettet Aspargesbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-september

Tidsmæssig fordeling

af Gulplettet Aspargesbille baseret på Naturbasens observationer:
Gulplettet Aspargesbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulplettet Aspargesbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på asparges hvor både larven og det voksne dyr spiser stængler og blade. Hunnen lægger op til 250 æg på stængler og blade. Forpupningen finder sted i jorden. Kan have 2-3 generationer om året. Overvintring finder sted i gamle asparges-stængler eller på jorden under planterester.

Levested

: Findes i Danmark næsten udelukkende i haver, men kan også findes på vejskråninger og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København

coleoptera.org.uk:

www.coleoptera.org.uk...crioceris-asparagi

agri.huji.ac.il:

www.agri.huji.ac.il...

De senest indberettede arter i Naturbasen: